Tilbage

Empowerment of young people to fight sexual violence at universities in Ghana

Organisation:

Amnesty International

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Medborgerindsats

Projekt start:

01.01.2021

Projekt slut:

31.07.2021

Beviliget beløb:

492.314,00 kr.

Samlet buget:

492.314,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
  • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
  • Mål 10: Mindre ulighed
  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Ghana

Lokale partnere:

  • Amnesty International Ghana

Overordnede mål :

Seksuel og kønsbaseret vold mod unge og særligt piger på universiteter i Vestafrika mindskes gennem kapacitetsudvikling og menneskerettighedsundervisning blandt studerende og civilsamfundsorganisationer, samt gennem partnerskaber og advocacy, baseret på menneskerettighedsprincipper.

Umiddelbare mål :

Målgruppen har en styrket viden om emnet, forstår seksuel og kønsbaseret vold som menneskerettighedsovergreb – og handler for forandring på området. Målgrupperne modtager undervisning og træning, som styrker deres viden og kunnen. De vil kunne arbejde for at der bliver opnået regler og retningslinjer mod seksuelle overgreb på universiteterne. Og de vil blive sat i stand til at føre kampagner, der informerer om seksuel vold, på universiteterne.

Målgrupper :

Primær målgruppe: Udvalgte civilsamfundsorganisationer, Studenterrepræsentanter og ansatte fra universiteterne. Sekundær målgruppe: Den bredere kreds af studerende og ansatte, tilknyttet de involverede universiteter.

Resume:

The intervention focuses on addressing sexual and gender-based violence (SGBV), with a specific focus on sexual violence against women through Human Rights Education (HRE) and empowerment of students in handling sexual violence in universities in Ghana. The primary target group are representatives from 3 CSOs, university authorities, student representatives from three universities. The secondary target group are 180.000 students. The intervention seeks to develop the capacity and using HRE approaches to empower the target group to understand the issue and its root causes, and to strengthen partnerships and skills to advocate for and support the creation of programs and systems on the universities to address sexual violence. The main risk of this intervention is the constantly developing Covid-19 situation. In case of tightening of restrictions, some of the physical meetings might be replaced with online meetings via the Amnesty Act for Rights online platform.