Tilbage

Promoting Youth Engagement in Decision-Making in Cairo South

Organisation:

Plan Danmark (deaktiveret)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.01.2013

Projekt slut:

30.06.2016

Beviliget beløb:

2.150.032,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Egypt, Arab Republic

Lokale partnere:

  • El Tadamoun CDA

Overordnede mål :

Unge;- i særdeleshed børn og unge, der er ekskluderet fra politisk indflydelse og sociale ydelser, anerkendes som aktive medborgere i deres lokalsamfund og er aktivt medvirkende til at sikre øget demokrati i et Egypten i forandring.

Umiddelbare mål :

1. Unge i det sydlige Cairo;- i særdeleshed de, der er ekskluderet fra samfundsdeltagelse, gøres i stand til at deltage aktivt i lokalsamfundet og påvirke lokale beslutningsprocesser. 2. Unge i det Sydlige Cairo deltager aktivt i den politiske debat om Egyptens fremtid.

Målgrupper :

1200-1500 af de mest udsatte unge i alderen 15-25 år i det sydlige Cairo Kønsfordeling: lige Projektets målgruppe inkluderer marginaliserede unge, herunder unge med handikap og gadebørn Sekundær målgruppe: Forældre, ledere af lokal udviklingsorganisationer (CDAs), skoleledere, lærere, ungdomscentre, studenterforeninger og lokale myndigheder.

Resume:

Projektet er udviklet med unge mennesker fra fattige byområder i det sydlige Cairo i Egypten. Projektets formål er at give 1200-1500 unge mænd og kvinder mulighed for at være aktive medborgere i deres lokalområder og medvirke til at sikre øget demokrati i Egypten i forandring. Et af målene er at sætte de unge – og ikke mindst de særligt ekskluderede – i stand til at gøre sig gældende i lokalsamfundet;- overfor deres forældre, skolelærere og lokale myndigheder.Et andel mål er, at de unge fra slummen bliver aktive i den politiske udvikling, der finder sted i Egypten efter revolutionen i januar 2011 og efterfølgende. Hovedaktiviteter omfatter rettigheds-, medborgerskabs- og demokratitræning, organisering og frivilligt arbejde, organisationsudvikling af lokale organisationer med henblik på øget ansvarlighed, legitimitet og ungedeltagelse samt dialog med lokale myndigheder. Der er i projektet særligt fokus på børn og unge, som er udsat for diskrimination på grund af køn, handicap eller andre forhold.