Tilbage

Strengthening of Child Friendly Organisations capacity for resource mobilisation

Organisation:

Seniorer uden Grænser

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Små Indsatser

Projekt start:

06.12.2019

Projekt slut:

30.11.2020

Beviliget beløb:

97.000,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 3: Sundhed og trivsel
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Uganda

Lokale partnere:

  • Child Friendly Organization Uganda

Overordnede mål :

At styrke CFOU's kapacitet til resource mobilisering

Umiddelbare mål :

Mål: Der er foretaget en outcome analyse dækkende tre project perioder: 2010-2012 - 2012-2014 og 2015-2017 CFOU har udviklet en strategi for fremtidig finansiel og organisatorisk resource mobilisering. CFOU har udviklet en strategi for informationsarbejde.

Målgrupper :

Målgruppe for outcome analysen: forældreløse børn/unge, og børn/unge der lever med HIV/AIDS, omsorgsgivere, lokalsamfundsmedlemmer, lokale politiske og administrative ledere i de tre projektområder Målgruppe for udvikling af strategier: CFOU bestyrelse og ansatte.

Resume:

Målet med indsatsen er at videreudvikle CFOU's kapacitet til ressourcemobilisering. Det sker på baggrund af en outcome analyse af de første 3 projekter år fra 2010-2012, 2012-2014 og 2015-2017. Projekterne arbejdede med psyko-social støtte til forældreløse børn/unge og børn/unge, der lever med HIV/AIDS samt deres omsorgsgivere. CFOU og SuG blev partnere i 2008; på det tidspunkt var CFOU godkendt som CBO med tilladelse til at arbejde i 1 Sub County i Jinja distriktet. Februar 2019 fik CFOU status som NGO med forpligtigelse til at arbejde i 5 distrikter, hvilket kræver, at CFOU's kapacitet til at skaffe ressourcer opbygges yderligere.