Tilbage

Afrikas farver - vestafrikanske tekstiler og resurser

Organisation:

International Kontakt

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Forundersøgelse

Projekt start:

01.02.2003

Projekt slut:

02.01.2003

Beviliget beløb:

51.960,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Burkina Faso
  • Mali

Resume:

Alle projektets deltager er indforstået med projektmodellen men der er brug for en undervisning / introduktion i IT, således at vi er sikre på at alle projektdeltagere i store træk er klar over, hvad de deltager i. Der er brug for en afklaring mht. hjemmesidens indhold samt en diskussion og udvælgelse af hvilke produkter de 3 grupper hver for sig skal at præsentere. Ovenstående skal laves i samarbejde med projektets deltagere under et ophold i henholdsvis Burkina Faso og Mali. På grundlag af de fotos, der allerede er taget til hjemmesiden, skal projektdeltagerne være med til at udvælge de, som de synes repræsenterer dem bedst. Eller vi skal være parate til at producere en ny billedserie i overensstemmelse med projektdeltagernes forventninger og forslag. Der skal holdes kursus for projektdeltagerne, hvor forskellige cases gennemgås og hele den praktiske gang i projektet gennemgås og hvor deltagerne får god tid til at diskutere og stille spørgsmål til hinanden og til os. Ansvarsfordlelingen og arbejdsfordelingen skal gennemgås i fællesskab. Retningslinjer for økonomien skal analyseres.