Tilbage

Forstlig Rådgivning til Bønder i Ancuabe

Organisation:

Danish Forestry Extension (Skovdyrkerne)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.08.2006

Projekt slut:

31.07.2009

Beviliget beløb:

2.277.066,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Mozambique

Lokale partnere:

  • Associacao do Meio Ambiente – amigos de terra (AMA)

Overordnede mål :

Gennem kapacitetsopbygning af AMA, at bidrage til forbedring af bønder i Ancuabes levevilkår og brugs- og ejendoms rettigheder til jord

Umiddelbare mål :

Gennem kapacitetsopbygning af AMA, at bidrage til forbedring af bønder i Ancuabes levevilkår og brugs- og ejendoms rettigheder til jord

Målgrupper :

Medlemmerne af ni skovbrugergrupper, der er bønder, hovedsageligt kvinder. Det anslås, at omkring 7.200 personer vil blive berørt af aktiviteterne i løbet af de tre projektår.

Resume:

Organisationen AMA arbejder med miljøbeskyttelse i det nordøstlige Mozambique, hvor naturressourcerne endnu er relativt intakte. En stærkt accelererende overudnyttelse er påbegyndt. Ved styrkelse af AMA som organisation og ikke mindst dens evne til at rådgive bønder om forbedrede dyrkningsmetoder, bl.a. byggende på agerskovsprincipper, vil projektet kunne medvirke til at mindske presset på naturressourcerne. Naturskoven hugges ned for at eksportere det værdifulde træ. Lokalsamfundene, som ifølge lovgivningen kan få brugsrettigheder og koncessioner overdraget holdes udenfor. Projektet vil gennemføre en test sag om overdragelse af rettigheder til et lokalsamfund for at kunne vise et eksempel til efterfølgelse. Med et lokalt formelt ejerskab til skoven vil interessen for en bæredygtig drift øges til glæde for hele det mozambikanske samfund. AMA’s organisatoriske styrkelse sigter også mod at geare foreningen bedre til at varetage de lokale bønders interesser overfor myndigheder og interessegrupper med fokus på provinsens naturressourcer.