Tilbage

Elevdemokrati og medborgerskab blandt unge ledere i Ayacucho, Peru - Fase 2

Organisation:

Axis

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt E (3 - 5 mio)

Projekt start:

01.04.2014

Projekt slut:

30.09.2017

Beviliget beløb:

3.566.373,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Peru

Lokale partnere:

  • Tarea Asociación de Publicaciones Educativas

Overordnede mål :

Elever i alderen 11-18 udøver deres rettigheder som borgere og er anerkendt som sociale aktører, der deltager aktivt i udviklingen af politikker, som sikrer de unges inklusion i Peru.

Umiddelbare mål :

1. Den 31.03.2017 er AARLE anerkendt som en kapacitet og legitim stemme for de unges rettigheder gennem en bred elevrepræsentation i regionen. 2. Den 31.03.2017 er et uddannelsesprogram om interkulturelt medborgerskab udviklet, valideret og anerkendt af den regionale uddannelsesinstans (DREA).

Målgrupper :

I projektet indgår elevledere samt kontaktlærere fra i alt 44 skoler. I den primære målgruppe deltager 240 AARLE medlemmer (55 % mænd og 45 % kvinder) samt 560 elever i alderen 11-18 år. Disse elever er geografisk fordelt sådan, at 280 deltager fra Huamanga, 120 fra Victor Fajardo samt 160 fra Huanta. Kønsfordelingen er 55 % mænd og 45 % kvinder. I den primære målgruppe deltager 80 lærere (20 fra Huamanga, 10 fra Victor Fajardo og 10 fra hver af de 5 nye provinser, hvor nye AARLE filialer oprettes) med en kønsfordeling på 63 % mænd og 37 % kvinder. Udover det deltager otte embedsmænd med samme kønsfordeling som hos lærerne. I den sekundære målgruppe deltager: - 600 elevrådsmedlemmer (60 % mænd, 40 % kvinder) - 20 tidligere AARLE medlemmer (40 % mænd, 60 % kvinder) - 160 kontaktlærere (61 % mænd, 39 % kvinder) - 21 embedsmænd (61 % mænd, 39 % kvinder) - 2 Ombudsmænd (50 % mænd, 50 % kvinder) - 180 skoleledere (78 % mænd, 22 % kvinder)

Resume:

Dette partnerskab – mellem AXIS og AARLE - søger at øge indianske unges indflydelse på de lokale politiske beslutningsprocesser gennem elevrådsorganisationen AARLE i Peru. Som en videreudvikling af første fase skal det overordnet ske ved en stadig styrkelse af AARLE som en legitim fortaler for elevers interesser og rettigheder, men derudover skal mulighederne for at opnå politisk indflydelse for flere unge forbedres gennem strukturelle ændringer i det regionale uddannelsessystem. Projektet fokuserer derfor på a) organisationsudvikling og kapacitetsopbygning af AARLE i fundraising, filialopbygning og fortalervirksomhed, b) påvirkning af lokale myndigheder gennem AARLE og sideløbende c) udviklingen af et uddannelsesprogram om demokratisk medborgerskab og d) valideringen af et sådant program med henblik på inklusion i det regionale curriculum i næste fase.