Tilbage

Impact- Civil Society movement through Basketball

Organisation:

Danmarks Basketball Forbund (DBBF)

Pulje:

Oplysningspuljen

Bevillingstype:

Oplysningsaktivitet (under 15.000 kr.)

Projekt start:

08.10.2021

Projekt slut:

31.12.2021

Beviliget beløb:

15.000,00 kr.

Samlet buget:

30.000,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 3: Sundhed og trivsel
  • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
  • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Resume:

Formålet er et producere flere oplysningskampagner (interview samt videodagbog) som skal være med til at udbrede kendskabet af det projekt DBBF (Danmarks Basketball Forbund) har med ZESI, gennem Civilsamfundspuljen. Målgruppen er børn og voksne som alle er medlem af basketball foreninger. Vi har i forvejen tæt kommunikation omkring vores kerne aktiviteter som forbund, derfor er vores indgangsvinkel naturlig. Målgruppen skal se og høre om hvilke typer af aktiviteter man kan lave som idrætsforbund/forening på Zanzibar, hvordan basketball kan påvirke et børneliv positivt og hvordan projektets aktiviteter kan gøre en forskel i Civil samfundet. Oplysningsaktiviteten vil både være en videodagbog med skrift og en oplysnings video om Civilsamfundsprojektet. Der vil blive filmet og talt med kernepersoner omkring Fattigdom og ulighed i civilsamfundet. De forberedte spørgsmål vil berøre emnerne.