Tilbage

Folkeradio i Karagwe

Organisation:

Karagwes Venner (Uld-80)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.08.2005

Projekt slut:

31.12.2008

Beviliget beløb:

551.135,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Tanzania

Lokale partnere:

  • Karagwe Media Association (KAMEA)

Overordnede mål :

Det overordnede mål er at få etableret en velfungerende lokal radiostation, der gennem oplysning vil forbedre levevilkårene i sit sendeområde.

Umiddelbare mål :

1. En radiostation, der leverer 2 timers egenproduktion daglig om relevante emner. 2. Uddannelse af personale, så de kan forestå den daglige drift, samt en bestyrelse, der sikrer demokrati og at radioen virker efter sit formål. 3. Opbygning af et netværk af samarbejdspartnere blandt organisationer og myndigheder, så de kan formidle viden i radioen og sikre dens økonomiske fremtid.

Målgrupper :

Primær målgruppe: Kvinder og børn Sekundær målgruppe: Landmænd, unge og ældre.

Resume:

Med dette projekt søges der om midler til etablering af en lille lokal radiostation i Karagwe distriktet i Tanzania. Efter ide fra Karagwe er der tale om en radio til folkeoplysning og udvikling med hen-blik på at fremme de generelle levevilkår indenfor sundhed, ernæring, rettigheder, uddannelse, landbrug og kultur. Der søges om penge til uddannelse af personale, til indkøb af teknisk udstyr og til drift. Uddannelsen opfatter en leder (journalist), en assistent (administration og regnskab), 10 frivillige producere, 20-30 meddelere/lyttergruppeorganisatorer fra landsbyerne, samt en radio-bestyrelse på 9 medlemmer. Projektet løber over 3 år med kursusperioder hvert halve år. Forsøgsudsendelser starter allerede efter første kursusperiode, ca. en time om dagen med vægt relevante udsendelser til den primære målgruppe, kvinder og børn. Fra andet år skal forberedes selvfinansieret drift med indtægter fra Council, kirker, interessegrupper og institutioner.