Tilbage

Oprindelige folk i Amazonas: Uddannelse på egne betingelser

Organisation:

Axis

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.10.2008

Projekt slut:

31.12.2011

Beviliget beløb:

1.897.103,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Peru

Lokale partnere:

  • AIDESEP
  • Programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana (FORMABIAP)

Overordnede mål :

De indianske folk i Amazonas har sikret realiseringen af deres kollektive og individuelle rettigheder, med særlig fokus på den kollektive rettighed til gratis, kvalitativ og relevant tosproget, interkulturel uddannelse.

Umiddelbare mål :

1: En tosproglig og interkulturel pædagogiske model (curriculum, pæd. metoder og indhold, som tager udgangspunkt i elevernes kulturelle identitet og virkelighed, inkorporerer kønsaspekter, og styrker elevernes indianske selvværd og tilhørsforhold som del af de indianske nationer og som borgere i Peru) er udviklet og valideret. 2. I . Kichwa, Tikuna og Kukama Kukamiria styrker kulturcentrene samt udviklingen af bæredygtige aktiviteter kendskabet til egen indiansk kultur og indbyggernes livskvalitet er øget. 3. Det regionale undervisningsministerium og medlemsorganisationerne i Aidesep støtter den videre udvikling og implementering af modellen.

Målgrupper :

Den primære målgruppe består af elever og lærere i Formabiaps lærerseminar, i de tre landsbyer, som udvælges til anbringelse af pilotcentre og i skolerne tilknyttet uddannelsesnetværket (1300 elever (613 drenge, 687 piger), 55 lærere(39 mænd, 16 kvinder)). Primær målgruppe er også familierne til eleverne i pilotcentrene og uddannelsesnetværkene befinder sig, som består af befolkningsgrupperne (31 familier, ca. 250 personer) Den sekundære målgruppe består af indbyggerne i hvert af de lokalsamfund, tilknyttet uddannelsesnetværket (ca. 5000 personer), samt FORMABIAPs administrative personale. For alle målgrupperne gælder det, at de er del af de oprindelige folk Kichwa, Tikuna og Kukama Kukamiria.

Resume:

Uddannelsessystemet i de indianske territorier i peruansk Amazonas virker stik modsat de gode intentioner i lovgivningen: I stedet for at sluse fattige og marginaliserede, indianske børn ind i samfundet og forberede dem til et voksenliv som aktive medborgere med en professionel uddannelse, medvirker uddannelsessystemet til yderligere at marginalisere dem. Børnene gennemfører sjældent en uddannelse, deres selvværd forringes, deres indianske identitet svækkes og lokalsamfundet svækkes tilsvarende. Med dette projekt ønsker vi at medvirke til at vende denne situation: Vi vil udvikle en interkulturel, tosproglig pædagogisk undervisningsmodel, som tager udgangspunkt i de indianske børns virkelighed, som bekræfter og styrker deres indianske identitet og som styrker forholdet mellem skole og lokalsamfund. Derigennem vil børnene få bedre betingelser for at gennemføre en relevant uddannelse, og i sidste ende styrke lokal- samfundet og de indianske nationer i regionen.