Tilbage

Organic Fair Food Fighters

Organisation:

Økologisk Landsforening (Ulandsudvalg- og netværk)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Indsats for Folkeligt Engagement (over 200.000 kr.)

Projekt start:

03.01.2022

Projekt slut:

31.12.2023

Beviliget beløb:

997.097,00 kr.

Samlet buget:

997.097,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 1: Afskaf fattigdom
  • Mål 10: Mindre ulighed
  • Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
  • Mål 13: Klimaindsats
  • Mål 15: Livet på land

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Denmark

Resume:

Organic Fair Food Fighters er et 2-årigt projekt, hvor ungedrevne kampagner på danske efterskoler bygger bro mellem rettighedsbaseret udvikling i Østafrika og bæredygtig, økologisk forbrugeradfærd og aktivisme i Danmark. Gennem oplæg, træning og sparring engagerer projektets partnere elever og køkkenpersonale til at være ”Organic Fair Food Fighters”, der gennem kampagner sætter fokus på økologiske landbrugsmetoders bidrag til øget fødevaresikkerhed, mindsket fattigdom, øgede rettigheder i Østafrika og tager kampen op for behovet for konkret handling i Danmark. Projektet udføres i tæt samarbejde mellem Økologisk Landsforening og foreningens programpartnere TOAM i Tanzania og FFLG Academy i Uganda. Projektet vil afprøve en ny mobiliserings-metode og bidrage med læring til projektets partnerne om, hvordan global solidaritet og engagement kan øges gennem forståelse for sammenhænge mellem bæredygtig handling i Danmark og rettighedsbaseret udvikling i Østafrika.