Tilbage

Introducing Mercury-Free Gold Mining in Nicaragua

Organisation:

Dialogos

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Medborgerindsats

Projekt start:

01.12.2022

Projekt slut:

30.11.2023

Beviliget beløb:

498.029,00 kr.

Samlet buget:

528.073,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 1: Afskaf fattigdom
  • Mål 3: Sundhed og trivsel
  • Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Nicaragua

Lokale partnere:

  • Fundación Crecemos Juntos

Ansøgningstekst:

Application _Nicaragua_2.docx

Resume:

Thousands of Nicaraguan artisanal small-scale gold miners use mercury to extract gold. The miners as well as local authorities are strongly motivated for change. Diálogos has competence in implementing mercury-free mining in small-scale gold mining communities worldwide. We believe this is an optimal time for an intervention to create a change away from the toxic mercury for relatively few funds. We aim to introduce a mercury-free gold mining method, disseminate it locally and nationally, increase knowledge of mercury pollution and its prevention and thus phase out mercury use in the mining community La Libertad in Nicaragua. In turn, a reduction in mercury pollution will prevent diseases among the miners and non-miners in the community and contribute to bringing down the global mercury emissions to the environment. The intervention takes the first steps towards improving local community organisation by locally dissemination.