Tilbage

Projet Amélioration de la Qualité de l'Enseignement II (PAQUE) (Community Involvement for Quality in Education - CIQUE)

Organisation:

BØRNEfonden (deaktiveret)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt E (3 - 5 mio)

Projekt start:

01.04.2014

Projekt slut:

30.11.2017

Beviliget beløb:

4.991.589,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Burkina Faso

Lokale partnere:

  • Cadre de Concertation des ONG et Associatinos Actives en Education de Base (CCEB)
  • Coalition Nationale pour l'Education pour tous du Burkina Faso (CNEPT)

Overordnede mål :

Forbedring af undervisningskvaliteten i grundskolerne i interventionsområderne gennem aktiv deltagelse fra civilsamfundet, lokalsamfundet og ”duty bearers” (såsom offentlige institutioner).

Umiddelbare mål :

1. at lokale aktører opfylder deres rolle og ansvar i ledelse af grundskoler i indsatsområderne i slutningen af 2016 2. at lærerne og skolelederne praktiserer mere børnefokuseret, kønssensitiv og inddragende undervisning i indsatsområderne i slutningen af 2016 sammenlignet med 2014 3. at lokale og nationale CSO’er i 2016 monitorerer implementeringen af nationale uddannelsespolitikker gennem planlægning, budget monitorering og evidensbaseret fortalervirksomhed.

Målgrupper :

? 1620 folkeskolelærere og skoleledere i to provinser (12/13 årlige statistik fra MENA) ? 73.677 børn i seks klasser i 338 skoler (12/13 årlige statistik fra MENA) ? 2366 PTA medlemmer (inkl. skoleledere), hvoraf mindst 50 % vil være kvinder (338 skoler * 7 medlemmer) ? 13 Advocacy grupper skal oprettes samt understøttes i kommunerne med i alt ca. 195 medlemmer, hvoraf 33 % vil være kvinder. AG’erne omfatter lærere (og lærernes fagforening, SYNATEB), CEBS, PTA repræsentanter kommunens repræsentanter, skolelærere, repræsentanter fra BØRNEfondens udviklingscentre (= 20 * 15 medlemmer = 195 i alt). ? 50 pædagogiske inspektører fra de 15 CEB’s (hver CEB er normalt bemandet med 3-4 inspektører)

Resume:

Baseret på meget positive erfaringer fra et treårigt projekt PAQUE (2010-13) med fokus på at øge kvaliteten af undervisning i grundskolen i fire provinser i det Sydlige Burkina Faso, ønsker BØRNEfonden og IBIS sammen at konsolidere og udvide deres engagement. Cique vil sikre en borgerstyret grunduddannelse af god kvalitet i Bazéga og Ziro provinserne og fortsat tilfører værdi ved at opbygge kapacitet hos de nationale og lokale partnere i samarbejde med de to nationale netværks-partnere CCEB og CNEPT har CIQUE projektet følgende mål: 1) Skolebestyrelser og forældre er i stand til at udfylde deres rolle; 2) Lærere og skoleledere er i stand til at praktisere en køns-bevidst undervisning med fokus på børnene 3) Lokale og national NGOer monitorerer gennemførelsen af den nationale strategiske plan for grundskolen i Burkina Faso (PDSEB), gennem planlægning, budget kontrol og fortalervirksomhed, baseret på indsamlede data.