Tilbage

Dansk oversættelse af film om Danners træningsprojekt i Marokko

Organisation:

Danner

Pulje:

Oplysningspuljen

Bevillingstype:

Oplysningsaktivitet

Projekt start:

04.01.2016

Projekt slut:

04.02.2016

Beviliget beløb:

6.000,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Denmark

Resume:

Danner har for eget budget og med hjælp af frivillige produceret en kort film på 4:45 minutter med titlen ”International Training on Shelter Methodology”, om arbejdet med at træne krisecenter medarbejdere i Marokko. Vi søger om støtte til at give filmen danske undertekster. Filmen kan ses via dette link: http://www.danner.dk/video-danners-internationale-arbejde-skaber-forandring/ På Danner ønsker vi at vise filmen både på vore åbne foredragsaftner og når vi holder rekvirerede oplæg. Til disse målgrupper er det væsentligt, at filmen bliver formidlet også til et dansktalende publikum. Anslået afholder Danner årligt mellem 40 og 50 oplæg, og vi bestræber os på at formidle konkrete og umiddelbart genkendelige historier om, hvordan vold i nære relationer kan afhjælpes og forebygges. Til dette bruger vi filmklip og ønsker også at kunne vise denne film til alle vore målgrupper.