Tilbage

Et værdigt liv med handicap – historier fra Armenien, Nepal og Tadsjikistan

Organisation:

Mission Øst

Pulje:

Oplysningspuljen

Bevillingstype:

Oplysningsaktivitet

Projekt start:

05.01.2016

Projekt slut:

05.07.2016

Beviliget beløb:

16.500,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Denmark

Resume:

Oplysningsaktiviteten vil sætte fokus på forholdene for personer med handicap i udviklingslande. Gennem personfortællinger fra Armenien, Tadsjikistan og Nepal vil Mission Øst vise dels hvilke generelle udfordringer, personer med handicap har, og dels hvilke kultur/kontekstspecifikke udfordringer, der er for personer med handicap i disse lande. Dette vil give en større forståelse for og indlevelse i disse menneskers liv for den almene dansker. Oplysningsaktiviteten vil bl.a. oplyse om, hvordan det er at leve med et handicap, gennem en protrætudstilling på biblioteker, foredrag, udgivelse af et hæfte og spredning af budskabet på sociale medier. I oplysningsaktiviteten vil der bl.a. være fokus på FN’s bæredygtige udviklingsmål, herunder særligt mål 3. ’Sikre et bedre helbred og et sundere liv for alle’ og mål 4. ’Sikre inkluderende og ligeværdig kvalitetsuddannelse for alle’.