Tilbage

Building of capacity, social and human capital and advocacy through self-sustaining Farmer Field Schools for local food security and improves market acces

Organisation:

Økologisk Landsforening (Ulandsudvalg- og netværk)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.06.2011

Projekt slut:

30.06.2014

Beviliget beløb:

898.535,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Uganda

Lokale partnere:

  • National Organic Agricultural Movement of Uganda (NOGAMU)
  • Sustainable Agriculture Trainers Network ( SATNET)

Overordnede mål :

At etablere en langsigtet ramme for udvikling i landbrugsområder vha. ’Farmer Family Learning Groups (FFLG)der inkluderer bønders egne salgs netværk og sikrer fortsat facilitator uddannelse.

Umiddelbare mål :

1) At etablere rammer for uddannelse af eksterne og interne facilitatorer til FFLG 2) At etablere salgs netværk i og mellem grupper af bønder 3) Kapacitets opbygning på lokalt plan for fælles fortalervirksomhed

Målgrupper :

FFLG konceptet arbejder med landbrugs familier. I den første fase er målgruppen ca 600 familier. Altså inkluderer projektet kvinder, mænd, børn og ansatte. Erfaringer fra pilot projektet viser at der typisk er en lille majoritet af kvinder, bl.a. også fordi mange enker er inkluderet i grupperne. De fleste grupper består af både mænd og kvinder, men der findes også rene kvinde grupper. Vores målgruppe er familier – altså mix af begge køn, da det familiære og kønspolitiske aspekt er vigtigt for en harmonisk FFLG gruppe. Erfaringerne viser desuden at der hurtigt dannes flere FFLG i SATNET medlemsorganisationer. I den fase der drejer sig om afsætningsnetværk vil FFLG fra første fase også indgå i disse samarbejds- relationer. Således forventer SATNET at målgruppen mere end fordobles.

Resume:

Uganda har et stort potentiale for økologisk landbrug både med produktion af eksportvarer til priviligerede lande og med en divers, integreret og næringsrig mad-produktion på de små landbrug, bl.a. i Vest-Uganda. Projektet ’Development of a Farmer Field School * nu omdøbt til Farmer Family Learning Groups (FFLG)* concept for family food security in West Uganda’ har vist mulighederne i at bruge FFLG til at øge kvalitet og udbytte af mad-produktionen og øge samarbejdet internt i familierne og i lokalsamfundene. Det foreslåede projekt bygger på dette projekt og imødegår et identificeret behov for at intensivere samarbejdet i grupperne henimod målrettet og velgennemtænkt indkomstskabende produktion primært til de lokale markeder. Projektet fokuserer på kapacitetsopbygning indenfor forretnings-dannelse i grupperne og i samtlige af SATNETs 51 medlemsorganisationer, samt i forhold til at gennemføre fortalervirksomhed i området i forhold til politiske og samfundsmæssige beslutninger. Den nationale økologiforening er partner i projektet mhp at bruge erfaringerne fra denne region i andre regioner i Uganda.