Tilbage

Life School Centre Capacity Building Project

Organisation:

Danish Forestry Extension (Skovdyrkerne)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt E (3 - 5 mio)

Projekt start:

01.09.2013

Projekt slut:

29.02.2016

Beviliget beløb:

3.595.837,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Nepal

Lokale partnere:

  • Dhanusha
  • Gopalpur-2
  • Samaj Utthan Yuwa Kendra (SUYUK)

Overordnede mål :

Gennem øget samarbejde omkring bæredygtig naturressourceforvaltning mellem hhv. opstrøms- og nedstrømsbeboere inden for Jalaidh vandskel styrkes den civilsamfundsmæssige kapacitet til at forbedre de stedlige levevilkår.

Umiddelbare mål :

Nr. 1 • Ultimo 2016 forventes Jiwan Kendras (JK) kapaciet indenfor fortalervirksomhed samt tekniske og organisatoriske forhold at være styrket betydeligt • Medio 2016 forventes JK at fungere som et professionelt ressourcecenter i demokratisk dialog, dvs. et center som spiller en central rolle for koordinering og facilitering af relevante aktiviteter blandt områdets civilsamfundsaktører, myndigheder osv. Nr. 2 • Ultimo 2016 har projektet været medvirkende til at udvikle og introducere forbederede demokratiske naturressourceforvaltningsmetoder til gavn for ca. 20.000 mennesker bosiddende inden for det samme vandskel. Nr. 3 • Ultimo 2016 har projektet gennem træning og kapacitetsopbygning inden for fællesforvaltning af naturressourcer samt brugen af lavteknologiske løsninger været medvirkende til øge klimatilpasningen og reducere fattigdom blandt ca. 10.000 mennesker

Målgrupper :

Den primære målgruppe består af de ca. 110.000 mennesker – hvoraf hovedparten er subsistenbønder – som bebor de 16 kommuner som vandskellet omfatter. Projektet henvender sig ligeligt til kvinder og mænd. Den sekundære målgruppe omfatter primært myndigheder samt relevant civilsamfundsaktører..

Resume:

Projektet gennemføres i samarbejde med Samaj Uthan Yuba Kendra i Nepal. Det overordnede formål er at konsolidere og styrke forankringen, funktionen og bære¬dyg¬tigheden af de nyligt etablerede folkelige organisationer og det dertil hørende Life School Center (LSC) i Nepal som et centralt omdrejningspunkt for den demokratiske dialog mellem civilsamfundets aktører og et center for livslang læring. Gennem udvikling og demonstration af lokalt forankrede strategier for bæredygtig økono¬misk, social, naturmæssig og institutionel udvikling vil LSC a) være center for kapacitets¬opbygning af bæredygtige og fælles forvaltning af na-turressourcerne, b) være bindeled og formidler af demokratiske metoder for samvirke mellem opstrøms- og nedstrømsbeboere, c) gennemføre workshops etc. for aktører og politiske beslutningstagere, styrke demokratisk dialog lokalt/nationalt og sikre, at fattige og margina¬liserede gruppers stemmer høres; engagere sig i fortalervirksomhed og påvirke lokale, regionale og nationale politikker og medvirke til at styrke den demokratiske udvikling i Nepal, hvor etniske, politiske spændinger, kaste problematikken samt ti års konflikt stadig kendetegner landet.