Tilbage

Optometristuderende engageres gennem udveksling, til at tage ejerskab på fremtidige udviklingsindsatser inden for øjensundhed.

Organisation:

Bedre syn til Afrika

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Indsats for Folkeligt Engagement (under 200.000 kr.)

Projekt start:

14.09.2021

Projekt slut:

31.12.2021

Beviliget beløb:

198.680,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 1: Afskaf fattigdom
  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Tanzania

Resume:

At kunne se, er noget mange der tager for givet. Det er dog langt fra alle der kan se så godt som man kunne ønske. Synet er den vigtigste sans og derfor nødvendig for at mennesker kan gennemføre aktiviteter som uddannelse og arbejde. Vi ønsker gennem udveksling at engagere de optikerstuderende i internationalt udviklingsarbejde, ved at de studerende får kendskab til de reelle forhold i Tanzania og dermed bliver engageret og får lyst til at gøre en forskel. Vi vil gerne have engageret de studerende på KEA til Bedre Syn til Afrika’s (herefter BSTA) fremtidige arbejde, så de tager ejerskab for organiserings- og oplysningsopgaver. BSTA samarbejder med KEA – København Erhvervsakademi om projektet. BSTA står for indsamling, logistik og udlevering af briller samt organisering af frivillige og KEA bidrager med hjælp fra studerende, faglig sparring og istandsættelse af brillestel. Turen er tilrettelagt således at dem vi har med fra Danmark, oplever fattigdommen og hvilken forskel de kan gøre.