Tilbage

Integrated Disaster Risk Reduction and development planning in the Philippines

Organisation:

Dansk International Bosætningsservice (DIB)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Projekt start:

01.04.2009

Projekt slut:

30.09.2010

Beviliget beløb:

400.000,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Philippines

Lokale partnere:

  • Alternative Planning Initiatives (ALTERPLAN)
  • COPE Foundation, Inc.

Overordnede mål :

Styrke de filippinske civilorganisationers kapacitet i inddragelse af katastrofeforebyggelse i udviklingsplanlægning og -programmering.

Umiddelbare mål :

Lokale civilsamfundsorganisationer (CBOs) er bedre rustet i håndtering af deres udviklings program i dialogen med lokale myndigheder omkring planlægning og katastrofeforebyggelse gennem: 1. Dokumentation og udarbejdelse af manual for lokale civilsamfundsorganisationer i deres lobbyarbejde hos lokale myndigheder til fremme af en mellem- og langsigtet indsats for katastrofe forebyggelse (DRR). 2. Indarbejdelse af DRR (katastrofeforebyggende) indikatorer og forholdsregler i udviklingsplanerne for Legaspi by og omegn. 3. Udvikling af “DRR planlægnings programmer” for Alterplan og COPE og styrke organisationernes mandskab i en bedre og effektiv håndtering og implementering.

Målgrupper :

Mænd og kvinder i civilsamfundet

Resume:

Klimaforandringerne og de heraf følgende naturkatastrofer stiller nye udfordringer for såvel det humanitære som det bistandsmæssige arbejde. Der er et påtrængende behov for katastrofehåndtering og forebyggelse (fremover benævnt som: DRR, Disaster Risk Reduction). Forebyggelse og udvikling er særligt vigtigt i et område som Albay Provinsen på Filippinerne, hvor der er høj risiko for klimaskabte katastrofer. Pilotprojektet har til formål, at styrke civilsamfundets modstandsdygtighed overfor katastroferne gennem en øget involvering af lokalsamfundet og myndigheder - med fokus på vidensopsamling, planlægning og katastrofehåndtering. Det er projektets hensigt at integrere videnskabelige informationer og globale erfaringer med lokale værdier og viden. Gennem kapacitetsopbygning af lokale myndigheder og organisationer skabes en langsigtet og bæredygtig planlægningsproces for DRR. Endvidere skal projektet styrke den lokale partnere i håndtering af DRR, kendskabet til bæredygtig og participatorisk planlægning samt i at sprede de opnåede projekterfaringer.