Tilbage

Drømmen om et bedre Murra

Organisation:

Venskabsforeningen Amigos de El Doradito

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.08.2014

Projekt slut:

31.07.2017

Beviliget beløb:

849.480,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Nicaragua

Lokale partnere:

  • Fundemuni

Overordnede mål :

At forbedre marginaliserede kvinder, unge og børns forhold i Murra kommune ved at styrke deres viden, rettigheder og muligheder – såvel psykiske som økonomiske.

Umiddelbare mål :

1. Dannelse af spare-låne grupper i eksisterende selvhjælpsgrupper. 2. Dannelse af nye selvhjælpsgrupper i kommunens nordlige del. 3. Forebyggelse af kærestevold.

Målgrupper :

Kvinder i de eksisterende otte selvhjælpsgrupper med promotorer. Kvinder i otte nye selvhjælpsgrupper med nye promotorer. Lærere af begge køn i de 16 samfund som projektindsatsen rettes mod samt en større gruppe af skoleelever. Unge promotorer af begge køn organiserede i Red de Juventud.

Resume:

Venskabsforeningen Amigos de El Doradito samarbejder med Fundemuni om projektet ”Drømmen om et bedre Murra”, som har fokus på voldsramte kvinders ret til selvudvikling, selvforsørgelse og organisering. Projektet udføres i Murra Kommune, Nicaragua i 2014-2017. Det er en fortsættelse af et tidligere projekt ”Ret til et liv uden vold”. Projektets hovedindsats ligger på dannelse af spare-låne grupper i selvhjælpsgrupper opbygget i det tidligere projekt. Formålet er at støtte kvindernes organisering og udvikling af økonomiske initiativer samt mulighed for selvforsørgelse. På baggrund af erfaringer fra det tidligere projekt oprettes nye selvhjælpsgrupper i kommunens nordlige del. Dette med formålet at styrke voldsramte kvinders selvtillid og selvudvikling, så de kan påbegynde en lignende proces som de eksisterende selvhjælpsgrupper. En mindre indsats retter sig mod forebyggelse af vold i unge par for at styrke en udvikling frem mod lige relationer mellem kønnene. Dette gennem kapacitetsudviklingen af skolelærere der efterfølgende underviser skoleelver samt promotorer, der efterfølgende danner lokale ungdomsråd i Murra Kommune.