Tilbage

Towards a life in dignity (for land and rural livelihoods)

Organisation:

Global Aktion - Mennesker & miljø før profit

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.10.2008

Projekt slut:

30.06.2010

Beviliget beløb:

999.918,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • South Africa

Lokale partnere:

  • Trust for Community Outreach and Education

Overordnede mål :

En sydafrikansk jord og agrarisk reform, der bemyndiger og forbedrer leveforholdene for de marginaliserede fattige i landområderne.

Umiddelbare mål :

1. Kapacitets opbygning af Mawubuye, der konsoliderer og styrker de lokale strukturer i de 7 byer i Overberg. 2. Skabe bevidsthed om jord rettigheder i lokalsamfundene i Overberg og sikre at folk tager ejerskab over disse rettigheder.

Målgrupper :

De primære målgrupper er Mawubuye grupperne og deres ledere, samt fattige småbønder og landarbejdere i lokalområderne i de 7 byer/slumområder i Overberg.

Resume:

Det overordnede mål er at bemyndige og forbedre leveforholdene for fattige og marginaliserede folk på landet i Overberg komunen i Sydafrika. Disse folk lider stadig under eftervirkningerne fra Apartheid systemet, der udelukkede sorte afrikanere fra demokratiske processer, samt skabte store raceopdelte sociale og økonomiske skel, som stadig består i dag. Bl.a. med en meget skæv fordeling af jord. Projektet sigte er: Sammen med TCOE at opbygge og videreudvikle lokalorganisation Mawubuye, som er en paraplyorganisation bestående af forskellige mindre afdelinger af småbønder, landarbejdere, kvindefora osv. (CBOer). Mawubuye er i øjeblikket repræsenteret i 12 byer, hvoraf de 7 er i kommunen Overberg, som dette projekt knytter sig til. Mawubuye’ mål er at skabe et fælles talerør og platform for de fattige på landet, og dermed stå samlet i deres krav til myndighederne. En integreret del af denne proces er at skabe en bevidsthed om rettigheder og jord spørgsmål i lokalområderne, og på den måde bemyndige folk.