Tilbage

Advocacy, market access and sustainable civil society organisations for small holder farmers through consolidated Market Associations (MA) in the Rwenzori Region (AMSOMAR)

Organisation:

Økologisk Landsforening (Ulandsudvalg- og netværk)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Udviklingsindsats

Projekt start:

01.01.2019

Projekt slut:

30.04.2020

Beviliget beløb:

3.061.283,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 1: Afskaf fattigdom
  • Mål 2: Stop sult
  • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
  • Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • Mål 15: Livet på land
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Uganda

Lokale partnere:

  • Sustainable Agriculture Trainers Network ( SATNET)

Overordnede mål :

At bidrage til at styrke civilsamfundet og levevilkårene for småbønder i Rwenzori-regionen gennem organisering af småbønder i økologiske andelsvirksomheder.

Umiddelbare mål :

Objective 1) 20 fully functional MAs with clear governance and participatory leadership , have finance capacity, for increased sales, assets and membership base as well as capacity to mobilize and manage resources to sustain and expand their business. Objective 2) Favorable civil society and business policy environment for MA and cooperative development in the Rwenzori region is established. Objective 3) SATNET is the leading resource base for facilitating advocacy; cooperative governance and participatory leadership and business development processes in the development of the MAs and FFLGs in the Rwenzori region

Målgrupper :

20 Marketing Associations (MA) in Rwenzori in the Western Uganda. The 20 MAs were also part of the target group for the previous project and the FFLGs formed during previous projects form the basis for the MAs. The current number of members in the 20 MAs are more than 3100 households from at least 100 FFLGs . With an average of 7 members in each house hold the beneficiaries are about 20000 individuals. SATNET staff and board members in total 20 persons. The SATNET staff and board members is also a primary target group since the development of MAs requires new competences in the organisation which is strong in organic agricultural farming methods and organising farmers into production groups in the form of FFLGs.

Resume:

Projektet har til formål at styrke småbønders fortalervirksomhed, markedsadgang og civilsamfundsorganisering gennem konsolideringen af 20 økologiske andelsvirksomheder med ca. 3000 medlemmer fra mere end 100 FFLGs, der er under udvikling i Rwenzori-regionen i Uganda. Projektet adresserer en række af de udfordringer som de 20 økologiske andelsvirksomheder står overfor med hensyn til infrastruktur (veje, strøm og vand) adgang til låne-og investeringsmidler, links til regionale, nationale og internationale markeder for særligt kaffe, kakao, vanilje og majs. Projektet styrker andelsvirksomhederne gennem en systematisk træning i governance, deltagerorienteret ledelse og fortalervirksomhed, etablering af en platform for fortalervirksomhed for andelsvirksomhederne, samt en række netværk mellem disse og forretnings- og financielle partnere, samt til lokalregeringer.