Tilbage

Kapacitetsopbygning i netværk for fortalervirksomhed for at fremme kvinders rettigheder

Organisation:

U-landsforeningen Svalerne

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Partnerskabsaktivitet

Projekt start:

01.01.2006

Projekt slut:

30.06.2011

Beviliget beløb:

434.501,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Bangladesh

Lokale partnere:

  • Bhumija
  • Plead
  • PUP
  • RAC
  • Remold
  • Rulfao
  • Thanapara

Overordnede mål :

At fremme kvinders rettigheder i Bangladesh gennem fortalervirksomhed og kapacitetsopbygning, så kvinderne opnår deres rettigheder.

Umiddelbare mål :

Gennem etablering af et netværk, hvori de nævnte 7 organisationer deltager, vil der blive opbygget kapacitet til at fremme og arbejde for kvinders rettigheder i samarbejde med andre mellemstore og små NGO’er. Det sker på 3 niveauer: Frivilligt og feltarbejder; Organisations og ledelse; selve Netværket - kapacitetsopbygning af netværk, der skal skabe fortalervirksomhed for kvinders rettigheder.

Målgrupper :

Den direkte målgruppe er de ansætte i organisationer både feltarbejderne og ledelsen. Samlet er der ca. 137 personer tilsammen i de 7 organisationer, hvoraf 1/3 er kvinder. Den indirekte målgruppe er kvinderne og deres familier i de landsbyer, hvor organisationerne arbejde - i alt ca. 25.000 personer.

Resume:

Projektet har til formål at styrke græsrodsorganisationernes evner og muligheder for at lave fortaler-virksomhed i Bangladesh for kvinders rettigheder. Dette skal gøres ved at støtte kapacitets- og net-værksopbygning hos 7 af U-landsforeningen Svalernes nuværende eller tidligere partnerorganisationer i Bangladesh, der i løbet af 2004 har dannet netværket ’Net to Rights’. Projektet vil gennem et forløb på 3 år styrke organisationerne med henblik på at gøre dem bedre i stand til at arbejde med kvinders rettigheder, på feltniveau, organisationsniveau og lokalpolitiskniveau. I netværket kan de, udover at drage nytte af hinandens erfaringer og viden om fortalervirksomhed for kvinders rettigheder, arrangere og deltage i fælles kurser med udgangspunkt i deres behov og kapacitet. Projektets direkte målgruppe er således personalet i organisationer - ca. 137 personer, hvoraf 1/3 er kvinder. Den inddirekte målgruppe er landsbykvinderne og deres familier - ca. 25.000 i alt..