Tilbage

CAS Street Youth Awareness Campaign 2013

Organisation:

100% for Børnene

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt A (under 0,2 mio)

Projekt start:

01.01.2013

Projekt slut:

31.12.2013

Beviliget beløb:

199.440,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Ghana

Lokale partnere:

  • Catholic Action for Street Children (CAS-Ghana)

Overordnede mål :

'- at skærpe opmærksomhed i forhold til strukturelle problemer, der ligger til grund for gadebørnsproblematikker i Ghanas hovedstad Accra.

Umiddelbare mål :

1) At CAS får værdifulde erfaringer i omstillingen fra en primært serviceorienteret organisation til en position som fortaler for forskellige målgrupper 2) Fastholdelse og styrket motivation blandt CAS personale for at virke som en politisk interesseorganisation 3) Øget bevidsthed og sympati for situationen for gadebørn blandt studerende 4) Øget samarbejde og udveksling mellem studerende og gadebørn gennem faciliterede aktiviteter, der tilbyder et anderledes forum for dialog.

Målgrupper :

Den primære målgruppe for indsatsen er gymnasieelever og universitetsstuderende. CAS har udarbejdet en liste over 65 institutioner grupperet i distrikter. Der er omkring 500.000 studerende på universiteterne alene. Gruppen af studerende vil være maksimalt 50 pr. session, altså omkring 2400 studerende. Derudover bør informationsmateriale og online medier gøre det muligt at nå endnu flere studerende. Mange af disse studerende er kvinder, der søger de mere socialarbejderprægede uddannelser.

Resume:

Samarbejdspartneren CAS Ghana skal gennem dette projekts oplysningsaktiviteter gøre sig nyttige erfaringer med oplysnings/fortalervirksomhed – altså en intern kapacitetsopbygningsproces, der giver mening. Der er nedsat en gruppe hos CAS, som arbejder på at styrke arbejdet med at sikre bedre samarbejdsrelationer samt bedre betingelser for gadebørn i Accra. Denne gruppe på seks ansatte vil i projektet foretage en række workshops blandt studerende på videregående uddannelser for at påvirke studerende til at anskue gadebørnsproblematikken i sin kompleksitet og invitere til at arbejde for en stærkere politisk prioritering og bæredygtige løsninger. Disse studerende vil inden længe bestride poster i den offentlige administration, i medierne og har generelt en funktion som samfundsdebattører. Projektets succes skal gerne anspore kernegruppen hos CAS til yderligere aktiviteter indenfor fortalervirksomhed.