Tilbage

Empoverment of Orphans and other vulnerable Children in Busede Sub County

Organisation:

Seniorer uden Grænser

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Afsluttende projektformulering

Projekt start:

07.03.2014

Projekt slut:

31.03.2014

Beviliget beløb:

69.372,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Uganda

Lokale partnere:

  • Child friendly Initiative Uganda (CFIU)

Resume:

Den Fælles Færdiggørelse er en vigtig del af en ansøgning om fase 3 af projektet, der støtter forældreløse børn i Busede Sub County; projektet implementeres af CFOU, der i de 2 første faser har opnået stor organisatorisk og faglig kapacitet indenfor det Psyko Sociale område, uddannelse af børn og unge i livsfærdigheder, uddannelse af omsorgsgivere og lokalbefolkning i børns rettigheder, etablering af aktiviteter for unge og omsorgsgivere, som har forbedret deres levevilkår. CFOU har opbygget et solidt netværk, der yder faglig støtte. Man ønsker nu at udvide projektet til flere landsbyer, for at der kan opnås et større demonstrationsniveau og gennemslagskraft i forhold til iværksættelse af fortalervirksomhed, Psyko Sociale aktiviteter, ændre holdninger til forældreløse børn og bekæmpe fattigdom; målet er at styrke børnenes sociale kompetencer, udvide CFOU kapacitet i forhold til gennem netværk og fortalervirksomhed at sikre dens økonomiske og faglige bæredygtighed, og at udøve fortalervirksomhed overfor myndigheder.