Tilbage

Promoting the implementation of disability laws and policies: DP Hanoi capacity building and advocacy project

Organisation:

PTU - Polio, Trafik- og Ulykkesskadede

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt E (3 - 5 mio)

Projekt start:

01.01.2012

Projekt slut:

30.06.2015

Beviliget beløb:

3.239.131,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Vietnam

Lokale partnere:

  • Hanoi Disabled People Association, DP Hanoi

Overordnede mål :

Mennesker med handicap får respekteret deres rettigheder, deltager på lige fod med andre I det offentlige liv og bidrager til udviklingen af samfundet.

Umiddelbare mål :

1. I 2014 vil DP-Hanoi være en demokratisk organisation med 6000 medlemmer fordelt på 29 distrikter. Organisationen vil have velfungerende administration på alle niveauer. 2. I 2014 vil DP-Hanoi have en strategi for rettighedsarbejde som er blevet brugt til at påvirke myndighederne med og øget viden om handicap området.

Målgrupper :

80 ledere på by og distrikt niveau 40% vil være kvinder med handicap 200 leder på kommune niveau 40% vil være kvinder 6000 individuelle medlemmer med handicap 45% kvinder 500 representanter fra myndigheder og andre organisationer Mennesker med handicap som ikke er medlemmer af DP Hanio.

Resume:

Projektet vil forbedre implementeringen af handicappedes rettigheder i Hanoi igennem kapacitetsopbygningen af handicapparaplyen DP Hanoi og fortalervirksomhedsaktiviteter rettet mod beslutningstagere og borgere i Hanoi området. DP Hanois organisatoriske kapacitet og kapaciteten i de 45 medlemsorganisationerne skal med hjælp af forskellige trænings og erfaringsudviklings workshops konsolideres og styrkes, samtidig med at interne retningslinjer og administrative systemer i DP Hanoi skal forbedres. Igennem træningen af DP Hanois ledere skal kapaciteten til at kunne gennemføre fortalervirksomhed og påvirke beslutningstagere styrkes og der vil blive udarbejdet en plan for DP Hanois arbejde med fortalervirksomhed, som skal sikre en mere målbevidst indsats af DP Hanoi overfor myndighederne i forhold til implementeringen af love og politikker for mennesker med handicap.