Tilbage

Etablering af udviklingscenter i Herman, Bouar i Den Centralafrikanske Republik (CAR)

Organisation:

Heart for Africa, NGO in Central African Republic

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Medborgerindsats

Projekt start:

15.02.2018

Projekt slut:

30.04.2020

Beviliget beløb:

395.000,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

 • Mål 1: Afskaf fattigdom
 • Mål 3: Sundhed og trivsel
 • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
 • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
 • Mål 6: Rent vand og sanitet
 • Mål 7: Bæredygtig energi
 • Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
 • Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur
 • Mål 10: Mindre ulighed
 • Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
 • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

 • Central African Republic

Lokale partnere:

 • Steering Committee of Development Centre Herman, Bouar. (Groupe Congérance pour le Centre de Développement Herman, Bouar – GCCDH).

Overordnede mål :

Styrke lokalsamfundet ved at etablere et mødested for børn, unge og voksne, hvor der gives mulighed for uddannelse, leg og læring ud fra lokale behov.

Umiddelbare mål :

I 1. del af projektperioden opbygges centret af lokale håndværkere sammen med udsendte medarbejdere og med unge lærlinge i "mesterlære". Lokale materialer, genbrugsmaterialer og genbrugscontainere indgår. Herefter fungerer centret som mødested, medborgerhus for lokale borgere, og børn og unge tilbydes kurser, leg og læring. Uddannelse af håndværkere fortsætter. Samtidig uddannes styregruppen til i stadig højere grad at påtage sig ansvar for arbejdet.

Målgrupper :

1. Lokale beboere Udviklingscentret vil være åbent for alle aldersgrupper uanset etnicitet og religiøst tilhørsforhold -og vil tilbyde uddannelse og styrkelse af lokalt engagement og udvikling af lokale kompetencer og selvstyrende grupper. Det vil være et ”community house”, hvor alle kan komme, og hvor der vil være et bredt spektrum af tilbud i formelle og mere uformelle aktiviteter. Centret vil naturligt være et tilbud til borgere i Herman-området af Bouar, et område med 1500-2000 indbyggere. 2. Styregruppen Samtidig med aktiviteterne i centret vil Styregruppens kompetencer udvikles, og medlemmerne uddannes til at varetage ledelsen af centret, sådan at de får indsigt i deres rettigheder og pligter i lokalsamfundet. Styregruppens 7 medlemmer er bredt sammensat m.h.t. alder, køn og erhvervsmæssig baggrund.

Resume:

Etablering af udviklingscenter i Herman, Bouar, ca. 450 km fra hovedstaden i Den Centralafrikanske Republik – efter ønske fra og i tæt samarbejde med en lokal styregruppe. Efter borgerkrig og oprørsgruppers hærgen er der et enormt behov for hjælp og udvikling. I forbindelse med bygning af centret påbegyndes uddannelse af håndværkere - forsætter efter etablering af centret. Unge uddannes i forskellige håndværk, der i videst muligt omfang bygger på lokale erfaringer og med brug af lokale materialer. Skolebørn tilbydes sociale aktiviteter som lektiehjælp og boldspil, 2-5 årige børn børnehave med leg og musikpædagogisk program. Ledelsen af centret varetages af styregruppen i tæt samarbejde med udsendinge for Hjerte for Afrika, som støtter og uddanner gruppen.