Tilbage

Styrkelse af bondeorganisationen COLUFIFAs legitimitet og faglige betydning for medlemmerne gennem introduktion af nye dyrkningsmetoder og - redskaber

Organisation:

Cykler til Senegal

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Projekt start:

15.03.2011

Projekt slut:

31.08.2012

Beviliget beløb:

341.860,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Gambia, the
  • Senegal

Lokale partnere:

  • AAJAC/COLUFIFA

Overordnede mål :

Styrkelse af COLUFIFAs legitimitet blandt medlemmerne og i lokalsamfundet generelt i kraft af effektivisering af (især kvindernes) arbejde med gartneri og jordbrug.

Umiddelbare mål :

1. Styrkelse af COLUFIFAs fagligt-tekniske tilbud til medlemmerne. 2. Skabelse af nye indtægtskilder for lokale smede og snedkere samt COLUFIFA (hegnsfletning). 3. Udbredelse af forbedrede dyrkningsteknikker og redskaber (inkl. flethegn), der vil effektivisere og lette have- og markarbejdet.

Målgrupper :

Medlemmer af COLUFIFAs 14 unioner i Senegal og Gambia. Direkte vil projektet målrette indsatsen mod 40 grupper à 20-30 personer (ca. 80 % kvinder). 14 e.w. samt andre projektmedarbejdere vil blive opkvalificeret. Desuden et antal lokale håndværkere, der vil blive støttet i at udvikle en ny produktion. I alt godt 1.000 personer.

Resume:

Cykler til Senegal vil i samarbejde med bondeorganisationen COLUFIFA i Senegal styrke dennes legitimitet blandt medlemmerne og i lokalsamfundet gennem introduktion af forbedrede, bæredygtige dyrkningsteknikker inden for gartneri. Dette omfatter anvendelse af redskaber, der traditionelt har været anvendt i dansk jordbrug, og som kombineret med oplæring af ca. 1000 personer vil kunne lette og effektivisere grønsagsdyrkningen, der især er kvindearbejde. Med introduktion af en enkel og økonomisk hegnsflettemaskine kan problemer med fritgående husdyr begrænses. Redskaberne produceres lokalt, så smede og snedkere kan få en ny, indtægtsgivende produktion. For at udbrede kendskabet til teknikkerne, kontaktes lokale embedsmænd og politikere samt medier, hvor COLUFIFA allerede har gode kontakter til begge grupper. De problemer, projektet især skal tage højde for, er modvilje fra traditionsbundne lokale ledere.