Tilbage

Kapacitetsopbygning og erfaringsudveksling mhp. gensidig styrkelse

Organisation:

Kvinder med Handicap

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.05.2004

Projekt slut:

15.11.2006

Beviliget beløb:

983.999,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Uganda

Lokale partnere:

  • National Union of Women with Disabilities of Uganda (NUWODU)

Overordnede mål :

Styrkelse af kvindehandicaporganisationen NUWODU på lokalt niveau for at kunne skabe bedre vilkår og muligheder for kvinder med handicap i Uganda.

Umiddelbare mål :

Kvinder med handicap trænes til at mobilisere, organisere og til at træne andre kvinder. Træning og øget adgang til viden og information skal for-bedre kvindernes muligheder for at deltage i eksempelvis mainstream ud-viklingsaktiviteter og øge bæredygtigheden af deres lokale organisering.

Målgrupper :

Kvinder med handicap på græsrods- og ledelsesniveau identificeret af NUWODU.

Resume:

Projektets formål er at styrke NUWODU på lokalt niveau i det fortsatte arbejde for at skabe bedre vilkår og muligheder for kvinder med handicap i Uganda.Gennem udvikling og afprøvning af nye strukturer for informationsudveksling og selvbærende, low-cost kapacitetsop-bygning af kvinder-med-handicap-frivillige forventes NUWODU at få en god basis for at kunne skabe udvikling for si-ne medlemmer, forbedre kvindernes muligheder for at deltage i eksempelvis mainstream udviklingsaktiviteter og at øge bæredygtigheden af deres lokale organisering. Én komponent er udvikling af en træningspakke til brug for træning af forventet 1.300 kvinder med handicap, som så vil kunne træne andre kvinder. En anden komponent er etablering af et ressourcecenter for indsamling og udveksling af national-, regional- og international viden og erfaring om og af kvinder med handicap, som vil tilgodese kvindelige ledere på nationalt og regionalt niveau.