Tilbage

international exchange of knowhow and competence re. visually impaired in Ghana

Organisation:

Dansk Blindesamfund

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Partnerskabsaktivitet

Projekt start:

01.07.2009

Projekt slut:

31.12.2010

Beviliget beløb:

166.466,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Ghana

Lokale partnere:

  • Ghana Association of the Blind (GAB)

Overordnede mål :

Den overordnede målsætning er at styrke organisationen GAB

Umiddelbare mål :

Formålet med partnerskabsaktiviteten er at styrke GAB’s netværksdannelse og udveksling af erfaringer med lignende organisationer i Afrika.

Målgrupper :

Den primære målgruppe er100 blinde og svagsynede medlemmer af GAB. (60 mænd og 40 kvinder),. Det er bl.a. medlemmer af GABs ledelse, sportskommitte, tillidsvalgte i den Afrikanske Blindeunion

Resume:

Aktivitieterne inkluderet i denne ansøgning søger at udvikle og styrke den ghanesiske blindeorganisations (GAB) evner og kapacitet til at indgå i internationale netværk og samarbejder. Dette sker gennem deltagelse i en Braille konference, konferencer og møde i den Afrikanske blindeunion og gennem partnerskab og udveksling med en Sydafrikansk organisation. Gennem disse aktiviteter ville ideer og erfaringer blive udvekslet som vil bidrage til udviklingen af GAB som organisation, dens ledelse og den strategier og aktiviteter. Dansk Blindesamfund vil som en mangeårige partner til GAB støtte og bidrage med ideer til aktiviteterne.