Tilbage

Bæredygtig vækst i slumkvarterer i Zimbabwe

Organisation:

Fair Trade Danmark

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt A (under 0,2 mio)

Projekt start:

01.10.2012

Projekt slut:

01.10.2013

Beviliget beløb:

193.150,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Zimbabwe

Lokale partnere:

  • Chitungwiza Arts Centre

Overordnede mål :

'-at rejse nye økonomiske, vidensmæssige og socialpolitiske ressourcer som nærmiljø og det faglige miljø kan få andel i.

Umiddelbare mål :

'- at Chitungwiza Arts Centre ( CAC ) har været igennem en demokratisk process som forandrer eller stadfæster organisationens beslutnings- og regnskabsmæssige procedurer - at de nye salgs- og produktionsprocedure er implementeret i de nye produktionsenhederne - at organisationen er ved at oparbejde et lokalt og regionalt kundegrundlag - at organisationen er påbegyndt et udviklingsstrategiske arbejde som inkluderer de nye initiativer som kan styrke deres faglige position lokalt og nationalt.

Målgrupper :

'- mænd og kvinder i Chitungwiza Arts Centre, i alt 150 medlemmer med familier i alt 1200 mennesker

Resume:

Projektet foregår i Chitungwiza en slumforstad til Harare, hvor arbejdsløsheden skønnes til at være over landsgennemsnitttet på 70% og befolkning lever i stor fattigdom. Dette eksperimenterende projekt undersøger nye muligheder for at arbejde græsrodsorienteret med bæredygtig vækst i et fattigt og til tider politisk anspændt område, hvor de ca 1 million beboere holdes udenfor politisk, økonomisk og kulturel indflydelse. Indsatsformen er ny da vi afprøver en projektplatform, hvor en dansk NGO samarbejder med en dansk virksomhed og en CSO i Zimbabwe. Over 9 måneder, i et praktisk orienteret læringsforløb, vil der blive lavet en fælles indsats på at udvikle organisations faglige og organisatoriske kompetencer, heri at udvikle både vareudbud og det lokale, regional og internationale kundegrundlag, samt at styrke organisationens potentialer for at virke som græsrødder lokalt og nationalt.