Tilbage

Alfabetisering i Kaolack, Fatick og Diourbel

Organisation:

MFR's venner i Danmark

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.09.2008

Projekt slut:

31.12.2010

Beviliget beløb:

1.867.945,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Senegal

Lokale partnere:

  • Association Nationale des Maisons Familiales Rurales (ANMFR)

Overordnede mål :

1.Reduktion af analfabetismen blandt medlemmerne af de fem involverede MFR centre 2.Forbedre brugen af nationalsprogene ved at opbygge en skriftkultur i nærmiljøet 3.Styrke ANMFRs organisatoriske kapacitet i relation til uddannelsesprojekter såvel som intern administration og ekstern fortalervirksomhed.

Umiddelbare mål :

1.Læsning, skrivning og regning: At deltagerne opnår en funktionel alfabetisering samt kan regne enkle regnestykker 2.Civilsamfund: At deltagerne får kompetence til at deltage i demokratiske processer baseret på lokalsamfundets skriftsprogskultur 3.Øget organisatorisk kompetence: ANMFR har forøget kompetence til at implementere uddannelsesorienterede projekter centralt og lokalt og har skærpet sin fortalervirksomhed overfor lokale og centrale myndigheder.

Målgrupper :

1500 mennesker, heraf 65 % kvinder og 35 % mænd. Deres etniske tilhørsforhold er wolof, pular og serere og de ernærer sig ved landbrug

Resume:

Dette projet har som ambition at styrke 1500 voksne projektdeltageres evne til at læse, regne og skrive igennem undervisning på lokalsprog for derigennem at bidrage til at reducere deres (og deres familiers) sårbarhed over for fattigdem og manglende deltagelse i demokratiske processer i lokalsamfundet. Projektet er udarbejdet i samarbejde med MFRs Venner i Danmark og ANMFR i Senegal. Det bygger på en analyse af evalueringer af tidligere projekter, der viste at lokalsprogsundervisning af voksne i kombination med relevante fagkurser (indenfor landbrug og sundhed) var et nyttigt redskab til at styrke deltagernes kapacitet til deltage i demokratiske processer baseret på lokalsamfundets skriftsprogskultur. Projektet er planlagt til at implementeres i tilsammen fem lokalafdelinger i Kaolack, Fatick og Diourbel. Konkret vil der blive oprettet 50 klasser med ca. 30 deltagere i hver klasse, som modtagere undervisningen af et korps af pædagogisk uddannede voksenundervisere. Derudover vil der blive oprette 10 læsehjørner / mini-biblioteker, der skal bidrage til etablering af en læse/skrivekultur samt at give deltagerne mulighed for at vedligeholde deres færdigheder. For at styrke bæredygtighed vil ANMFR, der er en medlemsbaseret bondeorganisation der har til for formål at varetage fattige bønders interesser gennem bl.a. alfabetiseringskurser og teknisk uddannelse indenfor landbrug, indgå i et organisationsudviklingsforløb, der skal ruste dem til videreføre aktiviteterne efter projektets afslutning. For at sikre spredningseffekt vil projektet styrke ANMFRs igangværende fortalervirksomhed i de fora, der er medlemmer af (bl.a. sammenslutning af NGO’er i Senegal), i dialog med regeringen og igennem sine folkevalgte medlemmer i lokalråd.