Tilbage

CAS on the Move

Organisation:

100% for Børnene

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Projekt start:

01.07.2016

Projekt slut:

30.06.2018

Beviliget beløb:

399.900,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Ghana

Lokale partnere:

  • Catholic Action for Street Children (CAS-Ghana)

Overordnede mål :

Det overordnede mål er at de rette ansvarlige ’duty bearers’ (DSW) får opbygget deres motivation, kapacitet og netværk, i forhold til i stigende grad selv at tage ansvar for gadebørns problematikker i Accra, suppleret af NGO indsatser.

Umiddelbare mål :

Målet er at træne 4 ledende DSW medarbejdere fra hvert af de udvalgte tre distrikter, i alt 12 medarbejdere fra DSW. Derudover skal 10 medarbejdere fra CAS deltage i træningen sammen med DSW. De skal trænes i særligt det direkte gadeplansarbejde. Der skal skabes en platform, hvor medarbejdere fra NGO’er som CAS og DSW medarbejderne kan samarbejde om arbejdet på gaden. Træningen vil være fokuseret på street corner activities. Der er mange NGO’er, der arbejder med børn på gaden, som mangler en større tilknytning og samarbejde med DSW medarbejderne i deres områder, derfor deltager repræsentanter fra 4 andre NGO’er i træningen. I alt 26 vil deltage denne fælles kapacitetsudvikling, mellem NGO’er og DSW.

Målgrupper :

Målgruppen er børnene på gaden. Målet er at nå ud til mindst 40 børn i hvert af de 3 distrikter, i alt 120 børn. Børnene på gaden bliver af CAS beskrevet som ”out of school children”. Der er tre typer af gadebørn, 1) et barn fra en fattig familie, som har et hjem/et sted at sove, men som tilbringer det meste af tiden på gaden, 2) et barn, som er kommet til byen for at bo og arbejde, enten er det deres eget valg ellers er det familien, der har sendt barnet af sted, 3) ”anden generations gadebørn”, børn, som er født og opvokset på gaden. Børnene som CAS arbejder med er som regel i alderen 7-24 år gamle, både piger og drenge.

Resume:

Dette projekt bygger videre på en tidligere indsats, der har styrket CAS Ghana’s eksterne virksomhed. Der er blevet oparbejdet et tæt forhold til de decentrale ‘Department of Social Welfare’afdelinger, hvor tre udvalgte distrikter i dette projekt vil blive inviteret til styrket samarbejde og tilbudt træning i gadebørnsproblematikker og opsøgende gadeplansarbejde. En gruppe ældre gadebørn vil blive inddraget og fungere som en peer to peer mekanisme, i forhold til rettighedstræning på gadeplan. Gadebørnene får dermed selv en stemme gennem medier og kampagneaktiviteter og et styrket ’talerør’ og samarbejdsplatform. Det vigtigste mål med projektet er, at de rette ansvarlige (DSW) får opbygget motivation, kapacitet og netværk, i forhold til i stigende grad selv at tage ansvar for gadebørnsproblematikker i Accra, suppleret af NGO indsatser.