Tilbage

Capacity Building of the Thabang Society

Organisation:

Dansk Folkehjælp - DFH

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.06.2009

Projekt slut:

31.12.2011

Beviliget beløb:

2.999.433,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • South Africa

Lokale partnere:

  • Thabang Society

Overordnede mål :

Forbedrede levevilkår for børn og unge med følger af HIV/AIDS.

Umiddelbare mål :

Kapacitetsopbygning af lokal partner Thabang Society samt træning af frivillige til selvstændigt at kunne varetage igangsætning af aktiviteter fremover.

Målgrupper :

Ca. 1200 børn og unge med følger af HIV/AIDS, forældreløse og/eller smittede.

Resume:

Projektet fokuserer på kapacitetsopbygning af Thabang Society, en sydafrikansk NGO der arbejder med at afhjælpe følgerne af HIV/AIDS blandt børn og unge i Tumahole Township. Thabang Society ønsker at udvide sine aktiviteter til at omfatte et lokalcenter, hvor der kan ydes forskellige uddannelses og træningsmuligheder, socialrådgivning og psykosociale aktiviteter til nævnte gruppe af børn og unge. Dansk Folkehjælps støtte sigter mod at opbygge organisationens kapacitet, så den bliver mindre sårbar og afhængig af enkelte ildsjæle, men i højere grad bygger på en skare af frivillige, der gennem oplæring kan varetage aktiviteterne på centret. Der ydes støtte til rekruttering og organisering af frivillige, udarbejdelse af langsigtet handlingsplan med bl.a. strategi for fund-raising. Der ydes også personalestøtte til on-the-job oplæring af frivillige (til selv at kunne fungere som trænere og rådgivere) i sammenhæng med igangsættelse af trænings-, rådgivnings- og psykosociale aktiviteter, der sigter på at forbedre forholdene for den egentlige målgruppe; børn og unge der lider under følgevirkningerne af HIV/AIDS.