Tilbage

Lokal Håndtering af arsen i Vestbengalen

Organisation:

Ulandsforeningen for bæredygtig udvikling (UBU)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Forundersøgelse

Projekt start:

01.11.2002

Projekt slut:

01.07.2002

Beviliget beløb:

54.872,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • India

Resume:

Forundersøgelsen skal klarlægge følgende forhold: -Vi vil identificere RCS's reelle og præcise behov for kapacitetsopbygning da det bliver centralt for planlægningen af de detaljerede interventioner. Specielt skal det afklares hvordan arbejdet fordeles mellem RCS og de lokale samarbejds-NGO'er som BSSKS, hvilke kapaciteter der således er behov for hvor, og dermed hvordan vi skal planlægge en fornuftig strategi for kapacitetsudvikling af organisationen. -Vi forudser at dette projekt pga. vores åbne tilgang og professionelle baggrund kan komme til at spille en rolle i udvikling af gode strategier for projektarbejde med arsenproblemer i området. Vi vil således også bruge forundersøgelsen til at få indblik i andre NGO'ers projektarbejde og myndighedernes (mangelfulde) arbejde med problemet. Samtidig vil vi være åbne overfor at inkludere et konkret samarbejde med andre NGO'er i det endelige projektforslag, hvis det viser sig hensigtsmæssigt. -Endelig finder vi det nødvendigt at møde de lokale partnere ansigt til ansigt og diskutere projekt indhold og strategi nu hvor vi har opnået et overblik over problemets omfang og gennemtænkt en strategi fra vores side. En endelig samarbejdsform mellem UBU/IGF og RCS skal også diskuteres.