Tilbage

Fotojournalistiske fortællinger fra LGBT bevægelsen i Tanzania

Organisation:

LGBT+Danmark

Pulje:

Oplysningspuljen

Bevillingstype:

Oplysningsaktivitet

Projekt start:

01.07.2016

Projekt slut:

31.12.2017

Beviliget beløb:

25.000,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Denmark

Resume:

LGBT Danmark vil gerne udbrede kendskabet til vores udviklingsarbejde ved at gennemføre en række foredrag i hele Danmark. LGBT Danmark er kendt for at arbejde med nationale forhold, og det er ukendt at vores største projektaktiviteter er rettet mod det globale Syd. Derudover er der mange, også i vores egen medlemsgruppe, der ikke véd hvordan man kan arbejde for at fremme rettigheder for LGBT personer i Syd. Foredragsrækken skal rette op på disse misforhold samt skabe interesse for foreningens internationale arbejde. For at gøre de planlagte foredrag nærværende og personlige, har vi brug for relevant billedmateriale og gennemarbejdede historier fra de partnere og aktivister, vi arbejder med i Tanzania. Vi søger om midler til at kunne producere disse materialer.