Tilbage

Gunzo Bora -The right to education for children with disabilities through life skills

Organisation:

Plan Danmark (deaktiveret)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.05.2010

Projekt slut:

31.10.2014

Beviliget beløb:

2.379.149,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Kenya

Lokale partnere:

  • Life Skills Promoters

Overordnede mål :

Børn med handicap deltager aktivt i inkluderende grundskoleuddannelse på lige fod med andre børn.

Umiddelbare mål :

1. Miljøet i 13 grundskoler i Dagoretti division er fordrende for de sociale behov og læringsbehov hos børn med handicap. 2. Forældre, lærere, unge og børn med og uden handicap samt skolebestyrelser advokerer for øget støtte fra lokale autoriteter og befolkningen til inkluderende uddannelse i Dagoretti distriktet.

Målgrupper :

• Den primære målgruppe er børn med handicap i Kawangware og Riruta i Dagoretti distriktet i Nairobi, herunder i alt 4.969 børn med handicap under 18 år, hvoraf 2.311 er piger og 2.658 er drenge. • Den sekundære målgruppe er lærere, skolebestyrelser og børn uden handicap på skoler i Dagoretti distriktet.

Resume:

Gunzo Bora gennemføres i et partnerskab mellem Plan Danmark og Life Skills Promoters i Dagoretti Division, Nairobi, Kenya. Projektet arbejder aktivt med de sociale, økonomiske, politiske og miljømæssige barrierer, der forhindrer børn med handicap i at få deres ret til en uddannelse opfyldt og dermed fastholder dem i fattigdom. Det konkrete mål med projektet er at arbejde for at 4.969 børn med handicap under 18 år, hvoraf 2.311 er piger og 2.658 er drenge deltager aktivt i inkluderende grundskoleuddannelse på lige fod med andre børn. Dette sker ved at understøtte samarbejde mellem skolebestyrelser, lærere, forældre og børn med og uden handicap på 13 skoler; herunder udvikling af nyt undervisningsmateriale, støtte til lærere i at inkludere børn med handicap i undervisningen, samt etablering et ressourcecenter til støtte af børn med handicap. Planer for inkluderende undervisning implementeres, ligesom der arbejdes med fortalervirksomhed for at udbrede kendskabet til at arbejdet med børn med handicap samt opnå øget finansiering.