Tilbage

Support to Community Initiatives for the Fight Against Female Genital Mutilation in Mali

Organisation:

BØRNEfonden (deaktiveret)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

17.01.2011

Projekt slut:

31.12.2013

Beviliget beløb:

1.102.074,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Mali

Lokale partnere:

  • ASDAP (Association pour le Soutien du Développement des Activities de Population)

Overordnede mål :

At reducere dødeligheden bland mødre, nyfødte og småbørn i fem sundhedsdistrikter i Mali

Umiddelbare mål :

1) At forbedre kvaliteten af behandling og støtte i forbindelse med komplikationer relateret til kvindelig omskæring på sundhedsklinikker og distriktshospitaler i projektområdet. 2) At mindske antallet af piger der bliver omskåret i projektområdet.

Målgrupper :

Den primære målgruppe i de fem sundhedsdistrikter opdeles i to: 1) Kvinder og pigebørn der allerede er blevet omskåret og har komplikationer, 2) Nyfødte piger og småbørn der endnu ikke er blevet omskåret. Den sekundære målgruppe: lokale ledere (traditionelle, administrative og religiøse), sundhedsarbejder på alle niveauer, lokale organisationer, BØRNEfondens personale mv. Samlet forventes projektet at nå 39.000 personer.

Resume:

Projektet søger gennem kapacitetsopbygning på lokalt niveau at styrke indsatsen mod kvindelig omskæring i fem sundhedsdistrikter i Mali. Projektet gennemføres over 3 år som et samarbejde mellem danske BØRNEfonden og den malinesiske NGO ASDAP og har to delmål 1) At forbedre kvaliteten af medicinsk og psykosocial støtte og tilbud til kvinder og piger med komplikationer relateret til omskæring, og 2) At reducere antallet af piger, der bliver omskåret. Disse to mål søges nået gennem kapacitetsopbygning i 25 sundhedsklinikker (teknisk træning af personale, udstyr, opfølgning) og kapacitetsopbygning af lokalsamfundsgrupper (træning i kommunikation og organisering, opfølgning på aktiviteter i lokalområdet og indsamling af dokumentation). For at opnå bred opbakning og langsigtede praksis- og holdningsændringer inddrages mange aktører (lokale ledere, religiøse ledere, teknisk personale, unge, mænd og kvinder, mv.).