Tilbage

Dokumentar om børn og unge i det globale syd, som må migrere på grund af klimaændringer

Organisation:

Rådet for International Konfliktløsning (RIKO)

Pulje:

Oplysningspuljen

Bevillingstype:

Oplysningsaktivitet

Projekt start:

14.05.2021

Projekt slut:

31.12.2021

Beviliget beløb:

30.000,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 6: Rent vand og sanitet
  • Mål 10: Mindre ulighed
  • Mål 13: Klimaindsats
  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Resume:

Formålet med aktiviteten er at oplyse om konsekvenserne af klimaforandringerne for børn og familier, som har måttet migrere og hvordan vores CO2 forbrug i den industrialiserede verden er med til at drive disse familier på flugt. Aktivitetens hovedformål at skabe et oplyst grundlag for danske unge til at kunne engagere sig i klimadebatten ud fra øjenvidne beretninger og fortællinger fra børn til børn om konsekvenserne af klimaændringer fortalt i jeg-form. Der vil produceres en 20-30 min. dokumentarfilm, hvor vi samler beretningerne fra enkeltstående lande, Kenya, Guatemala, Etiopien, Bhutan, Bangladesh og Salomon øerne. Vores partner Flygtningebørn.dk vil bruge filmen i deres arbejde med skolelærere og klasser i bl.a. Åben Skole initiativet i København, som de vil brede ud til resten af landet. Dette implementeres på Flygtningebørn.dks platform i en form, der umiddelbart tiltrækker skolelærere, så de vil bruge materialet i deres undervisning. Slutteligt sociale medie kampagner.