Tilbage

"Min skrædder bor i Ouagadougou" -oplysningsaktiviteter i det åbne rum -på festivals og events forskellige steder i DK

Organisation:

International Kontakt

Pulje:

Oplysningspuljen

Bevillingstype:

Oplysningsaktivitet

Projekt start:

01.06.2018

Projekt slut:

24.11.2018

Beviliget beløb:

19.530,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 1: Afskaf fattigdom
  • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
  • Mål 8:Anstændige jobs og økonomisk vækst

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Denmark

Resume:

“Min skrædder bor i Ouagadougou” en oplysningsaktivitet med udstilling, korte foredrag, udstilling af materialer etc. på festivals og “folkelige arrangementer” i det offentlige rum arrangeret i samarbejde med l'Association Fil Bleu i Burkina Faso og Mali. Idéen til aktiviteten er skabt på baggrund af de erfaringer, frivillige fra IK fik, da Ik & Fil Bleu var inviteret til at deltage på Præstøfestivalen sommeren 2017. Her kom vi i snak med mange folk (festivaldeltager og musikere) folk som vi normalt ikke drøfter udviklingspørgsmål og Verdensmålene med. Det var positive oplevelser, som vi ønskede at arbejde videre med, og som vi i december 2017 ved et projektbesøg i Syd fik lejlighed til at drøfte med medlemmer fra Fil Bleu både fra Burkina Faso og Mali.