Tilbage

More Trees phase 2

Organisation:

Danish Forestry Extension (Skovdyrkerne)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt E (3 - 5 mio)

Projekt start:

01.05.2014

Projekt slut:

29.02.2016

Beviliget beløb:

4.115.285,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Vietnam

Lokale partnere:

  • Ha Tinh Provincial Farmer Union
  • North Vietnam College of Agriculture and Rural Development (Xuan Mai Agricultural College) (NVCARD)

Overordnede mål :

Bidrag til udvikling af nationale strategier og politikker til fremme af dannelsen af skovdyrkerforeninger med henblik på forbedring af livsvilkårene for landbofamilier

Umiddelbare mål :

To økonomisk selvbærende skovdyrkerforeninger er etableret med 1500 medlemmer. De er i stand til at yde skovbrugsrådgivning til medlemmerne Udvikling af træningsprogrammer i bondeskovbrug og etablering af et regionalt rådgivningscenter, der støtter programmernes udbredelse gennem fem landbrugsskolers uddannelse af 100 skovbrugsrådgivere per år i 2017.

Målgrupper :

De to eksisterende skovdyrkernetværk bestående af 80 landsby baserede grupper, som forventes udvidet til 120 grupper omfattende 1.500 husholdninger i alt 10.000 persons, hvoraf skønsvis halvdelen vil være kvinder. Hertil kommer træhandlere, undervisnings- og regeringsinstitutioner

Resume:

Der er tale om en 2. fase af projektet More Trees i et samarbejde mellem Danish Forestry Extension og Farmers Union of Hoa Binh, Farmers Union of Ha Tinh, The North Vietnam College of Agriculture and Rural Development (NVCARD) og Farmers Union of Hoa Binh. Dette projekt har lige akkurat nået at etablere en levedygtig spire til noget, der kan udvikle sig til en ægte og uafhængig vietnamesisk civilsamfunds organisation - En interesseorganisation for bønder der dyrker skov. Fase 2 skal styrke og udvikle de dannede netværk hen mod en egentlig NGO i gængs forstand, sikre den demokratiske forankring af organisationen, dens evne til at tale medlemmernes sag, styrke deres position såvel politisk som på markederne for de produkter der kommer fra deres skove gennem afsætningsfælleskaber. Ultimativt er målet naturligvis at forbedre levevilkårene for fattige bønder i de berørte områder. Et helt nyt Farmer Field School koncept for trædyrkning vil blive raffineret og færdig gjort sammen med en styrkelse af mulighederne for at etablere en rådgivningstjeneste for skovdyrkere i Vietnam, som de selv ejer og kontrollerer.