Tilbage

Shigikirana:Savings for life

Organisation:

Baptistkirken i Danmark

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.03.2009

Projekt slut:

31.07.2012

Beviliget beløb:

2.997.599,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Burundi

Lokale partnere:

  • Dutabarane - Urunani Rw'Imbabazi

Overordnede mål :

At øge den socioøkonomiske levestand for de fattige bønder som tager sig af mennesker påvirket af hiv/aids epidemien.

Umiddelbare mål :

1) At skabe gennemskuelige, ansvarlige og bæredygtige grupper som effektivt fremmer økonomisk og socialt velbefindende for gruppernes medlemmer og lokalsamfundet. 2) At etablere disciplinerede låne-, spare- og investeringssystemer og en praksis som leder til øget sikkerhed for låne- og sparegruppers medlemmer og deres lokalsamfund. 3) At styrke deltagernes engagement i hiv/aids forebyggelse og omsorgsinitiativer i lokalsamfundet

Målgrupper :

Målgruppen er 36.720 fattige og deres familier involveret i hiv/aids forebyggelse og omsorg for forældreløse og syge. Dette inkluderer folk som selv er syge, deres familie og naboer samt kirkefolk og lokalsamfundets frivillige. I Burundi viser erfaringer at 60-75 % af disse er kvinder

Resume:

Projektet formål er at øge levestandarden for fattige på landet i Burundi, således at de er i stand til at tage sig af aids syge og hiv/aids påvirkede familier. Målgruppen er 30.000 fattige og deres familier som er lokalt engagerede i hiv/aids forebyggelse og omsorg for forældreløse børn og sygdomsramte. Målgruppen inkluderer de sygdomsramte selv, deres familier og naboer. Projektet vil igennem nogle af partneren Dutabaranes 3.000 lokale medlemskirker medvirke til dannelse af 1.500 lokale selvstyrende og selvfinansierende låne- og sparegrupper (VSLA), i områder hvor der ikke er adgang til finansielle institutioner. Derudover vil projektet organisere og uddanne lokalsamfund til at drage omsorg for de familier som er påvirkede af hiv/aids epidemien, samt undervise i hiv/aids forebyggelse. Projektets risici er tilbagevenden til borgerkrig, hyperinflation og/eller fremkomst af hærgende røverbander.