Tilbage

Adaptation Learning and Advocacy Project (ALAP)

Organisation:

CARE Danmark

Pulje:

Puljen for Klima og Miljø

Bevillingstype:

Længerevarende indsats (PKM)

Projekt start:

01.04.2015

Projekt slut:

30.06.2017

Beviliget beløb:

4.890.375,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Ghana
  • Kenya
  • Niger

Lokale partnere:

  • ABANTU for Development
  • Civil Societv Platform on Climate Change and Sustainable Development
  • Institute of Environment and Water Management (IEWM)
  • Pan African Climate Justice Alliance (PACJA)

Resume:

Projektet 'Læring og fortalervirksomhed for tilpasning' (engelsk akronym: ALAP) fremmer lokalsamfundsbaserede former for tilpasning for klimaudsatte befolkningsgrupper i fire lande og på regionalt niveau i Afrika. ALAP udbreder kendskabet i nationale civilsamfundsnetværker til forskellige tilgange til lokalsamfundsbaseret tilpasning. Netværkene planlægger og gennemfører egne lærings- og fortaleraktiviteter rettet mod lokalregeringer, som er ansvarlige for at gennemføre tilpasning, og nationale regeringer, som fastlægger de politiske rammer og budgetter for tilpasning. Civilsamfundsorganisationer vil spille rollen som 'vagthund' i forhold til offentlige budgetter. Civilsamfundsnetværkene samarbejder på tværs af de fire lande og med civilsamfundsaktører fra andre dele af Afrika om at gøre lokalsamfundsbaseret tilpasning til en del af regionale og globale beslutninger og klimapolitikker. Organisatorisk kapacitetsopbygning med vægt på deltagelse, ansvarlighed, inddragelse og åbenhed vil supplere den vidensbaserede læring i netværkene.