Tilbage

Capacity Building SAREPTA as an Organisation

Organisation:

Morsø U-landsforening

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Partnerskabsaktivitet

Projekt start:

01.07.2015

Projekt slut:

31.12.2015

Beviliget beløb:

186.826,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Tanzania

Lokale partnere:

  • Sarepta Women Group

Resume:

SAREPTA (Bukoba Kvinders Iværksættergruppe) vil blive kapacitetsopbygget som organisation til støtte for miljø og bæredygtige levevilkår for fattige familier i Muleba og Misenyi i Bukoba-området og fremover i flere distrikter i Kagera Regionen i Nordvest Tanzania. De vil undervejs i processen inspireres af Joint Energy and Environment Projects i Uganda og dele erfaringer og læring med Morsø U-landsforening. Ved afslutning af perioden vil de have en analyse af deres målgruppes behov, øgede administrative færdigheder og nye praktiske færdigheder incl. monitorering, evaluering og rapportering vedr. disse færdigheder, rettet mod organisationens fremtidige aktiviteter og undervisningsforløb. I løbet af perioden optages en video og laves en oplysningsfolder til støtte for SAREPTAS fortalervirksomhed og organisationens bæredygtighed. Videoen vises sammen med præsentation af kapacitetsopbygningens øvrige opnåede resultater ved en afsluttende ”Festival”.