Tilbage

Capacity building in water and sanitation in La libertad municipality, Petén, Guatemala

Organisation:

Ulandsforeningen for bæredygtig udvikling (UBU)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.03.2008

Projekt slut:

31.10.2009

Beviliget beløb:

999.969,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Guatemala

Lokale partnere:

  • Asociación Guatemalteca Pro-Agua y saneamiento (AGUA)

Overordnede mål :

Forøget adgang til vandforsynings og sanitetsløsninger i La Libertad, Petén, Guatemala igennem forbedret tilgang til implementering og forvaltning af vand- og sanitetsprojekter.

Umiddelbare mål :

1. Ved projektets udgang, anvendelige, demonstrerbare og bæredygtige vand- og sanitetsteknologier er tilgængelige for målgruppen i La Libertad, Petén, Guatemala 2. Ved projektets udgang, et kvalitativ indhold i TAYSAR træningsprogrammet på længere sigt sikres igennem videns- og erfaringsbaseret støtte til curriculum samt undervisningsmetoder. 3. Ved projektets slutning, AGUA’s tilgang til udvikling samt fortalervirksomhedskapacitet styrkes igennem evalueringsproces og væsentlig større forankring på national plan (jf. oprettelse af RASGUA’s underafdeling i Petén).

Målgrupper :

Målgrupperne findes på flere niveauer. AGUA er målgruppen for den vigtigste kapacitetsopbygning i projektet, så de kan forbedre deres projekter. Knapt 500 mennesker er direkte målgruppe for projektets praktiske pilot-interventioner indenfor forbedret vandforsyning og sanitet. Herudover forventes omkring 5000 andre mennesker at berøres indirekte af AGUAs og RASGUAs forbedrede kapacitet.

Resume:

UBU arbejder sammen med AGUA i Guatemala for at fjerne nogle basale hindringer for at vandforsyning og sanitet kan implementeres på en bæredygtig og replikér-bar måde blandt Mayaerne i Petén regionen. Projektet vil forbedre AGUA's tilgang til projektarbejde på følgende områder: 1) Udvikling af en forbedret tilgang til projektarbejde som passer med den Guatemalanske virkelighed. Dette involverer kapacitetsopbygning af AGUA mht. viden om internationale erfaringer med "Demand Responsive Approach" (især brugerbetaling, kvinders rolle og informeret teknologivalg) og afprøvning af nye tilgange i mindst to landsbyer. 2) Forbedret undervisningsmateriale og uddannelsesplan ved AGUA's træningscenter for landsby-vand- og sanitetsteknikere, samt forbedret infrastruktur ved centret. 3) Støtte til det nationale netværk for vand, RASGUA, hvori AGUA spiller en stor rolle og ved fortalervirksomhed kan have stor indflydelse på hele Guatemalas tilgang til vand og sanitetssektoren.