Tilbage

Udvikling af personalets ressoucer på Hargeisa Orphanage Center

Organisation:

Dansom Aid

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt A (under 0,2 mio)

Projekt start:

01.09.2011

Projekt slut:

01.09.2012

Beviliget beløb:

199.645,00 kr.

Lokale partnere:

  • Barwaaqo Voluntary Organization (BVO)

Overordnede mål :

Formålet med projektet er at forbedre personalets mulighed for at udføre deres arbejde i dagligdagen på børnehjemmet, samt forbedre børnenes vilkår og dermed deres fremtidsmuligheder.

Umiddelbare mål :

'- At forbedre børnehjemspersonalets viden inden for de områder, de har fået undervisning i. - At sikre at den viden, de ansatte har tilegnet sig gennem projektet, fremover bliver videregivet til de andre ansatte og nye ansatte. - At bedre børnenes muligheder for en god opvækst, der giver dem mulighed for at lære basale skolekundskaber. - At sænke sygdom og dødelighed blandt børnene på børnehjemmet

Målgrupper :

30 ansatte fra børnehjemmet vil få undervisning i ét eller flere af områderne. Alle 90 ansatte på børnehjemmet vil blive inddraget i processen, da vi forventer, at projektdeltagerne vil videregive deres viden til de andre ansatte på børnehjemmet. Kønsfordelingen er 50 mænd og 40 kvinder. Alle 360 børn, der bor på børnehjemmet, vil få gavn af projektet, da deres hverdag vil forbedre sig, når de ansatte inddrager deres nye viden i dagligdagen. Kønsfordelingen af børnene er ukendt.

Resume:

Gennem vores samarbejdspartner BVO har vi fået kontakt til et børnehjem med i alt 360 børn og 60 ansatte. De ansatte på stedet er ringe uddannede og har ikke meget viden om almindelig hygiejne, barnepleje og specialpleje af handicappede børn. Vi ønsker derfor at gennemføre et projekt, hvor forskellige grupper af personalet bliver undervist i de forskellige områder, så de dels bedre kan tage sig af børnene på hjemmet, dels kan videregive deres viden til de andre ansatte på børnehjemmet. Derudover ønsker vi at undervise personale i børns rettigheder samt give en del af personalet grundlæggende undervisning i modersmålet og matematik, så de har bedre muligheder for at hjælpe børnene med lektie og skolearbejde.