Tilbage

Include the Deaf - Creating an inclusive society for deaf children and youth

Organisation:

AC Børnehjælp

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.08.2009

Projekt slut:

31.12.2012

Beviliget beløb:

2.996.424,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Ethiopia

Lokale partnere:

  • Sign Language Training and Social Service Association (SLTSSA)

Overordnede mål :

Hørehæmmede børn og unge vokser op i inkluderende familier og samfund som respekterer deres rettigheder og potentialer

Umiddelbare mål :

1: I 2012 har samfundet adgang til information om årsager og forebyggelse af døvhed, og myndigheder og civilsamfunds¬organisationer har forbedret integrationen af hørehæmmede 2: I 2012 har 5 døveskoler forbedret kapacitet til at undervise døve og implementerer modellen for integrering af hørehæmmede børn og unge i deres familier 3: Samarbejdskapacitet og –kultur er udviklet hos døveorganisationer

Målgrupper :

Den ultimative målgruppe er 925 hørehæmmede børn og unge, primært fra 6 døveskoler. Andre primære målgrupper er 4600 familiemedlemmer, 100-130 skolelærere og -ledelser, medlemmer af døveorganisationer, 75 elever og 75 lærere fra 30 skoler, 200 ansatte i serviceinstitutioner, myndigheder, civilsamfunds¬organisationer etc., 10-15 ansatte i hovedstadsadministrationen. Den indirekte målgruppe inkluderer 45.000 elever og 1600 ansatte på 30 skoler, op til 500.000 medlemmer af lokalsamfund. Køns¬profilen på døveskolerne er 50 % flere drenge, mens projektet i alle andre sammenhænge vil søge en lige fordeling på køn.

Resume:

Projektet vil arbejde for øget integration af hørehæmmede børn og unge i deres familier og lokalsamfund i to bydele i Addis Abeba. Projektets direkte målgrupper er 925 hørehæmmede børn og unge, deres 4600 familiemedlemmer, samt en række andre relevant aktører. De primære indsatsområder er 1) oplysningsindsatser på bydels- og nationalt niveau for forebyggelse af døvhed og integrering af hørehæmmede i samfundet, 2) støtte til myndigheder og ansatte i den offentlige og private service sektor til forbedring af kontakt med døve borgere og brugere, 3) identificering og tidlig indsats overfor familier med hørehæmmede børn under 4 år, 4) støtte til 5 skoler i Addis Abeba til at inkludere sociale aktiviteter med de hørehæmmede elevers familier samt 5) støtte til organiatorisk udvikling af SLTSSA og opbygning af netværk imellem NGOer, der arbejder for døve i Etiopien.