Tilbage

Hlominsika: Lad demokratiet slå rod

Organisation:

Global Aktion - Mennesker & miljø før profit

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.02.2006

Projekt slut:

31.12.2007

Beviliget beløb:

767.582,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Swaziland

Lokale partnere:

  • Foundation for Socio-Economic Justice (FSEJ)

Overordnede mål :

At fremme udviklingen af en demokratisk kultur i Swaziland

Umiddelbare mål :

At bidrage til samarbejdspartnerens organisatoriske og vidensmæssige evne i forhold til især demokratiforståelse og menneskerettigheder.

Målgrupper :

Primær målgruppe er landbefolkningen, især deltagerne i de lokale demokratimøder med et forventeligt deltagerantal på over 3000 personer. Sekundær målgruppe er samarbejdspartnerens ledelse samt medlemmer, i alt mindst 135 personer. På begge niveauer, især på ledelsesniveauet, er der overvægt af kvinder.

Resume:

Forfatningskrise og demokratisk underskud præger Swaziland i disse år. En demokratisk proces er vejen til frigive en ny dynamik i landet, hvor levevilkårene er præget af dyb fattigdom, sygdom og tiltagende desperation. Projektet bidrager til demokratiseringsprocessen ved at styrke den organisatoriske og vi-densmæssige kapacitet hos paraplyorganisationen Foundation for Socio-Economic Justice i særlig grad i landområderne. Interne politikseminarer (35 deltagere) samt 'højskoleophold' (100 deltagere) vil i projektforløbet lede frem til dannelsen af ’civic education teams’ med vægt på demokratiforståelse og menneskerettigheder. Disse vil forestå afholdelse af demokratimøder i landområderne med forventeligt 3000 deltagere. Demokratiprojektet er et bidrag til konfliktløsning i forhold til de krisetegn, også af mere destruktiv karakter, der i stigende grad kendetegner samfundslivet i Swaziland.