Tilbage

Menneskerettigheder på arbejdsmarkedet i Cambodja

Organisation:

Ulandssekretariatet - DTDA

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.01.2007

Projekt slut:

31.12.2009

Beviliget beløb:

2.667.589,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Cambodia

Lokale partnere:

  • Cambodian Confederation of Trade Unions (CLC)
  • Cambodian Labour Confederation (CLC)

Overordnede mål :

Ved udgangen af 2015, bliver de cambodjanske arbejdstageres rettigheder anerkendt, hvilket medvirker til at forbedre arbejds- og levevilkår.

Umiddelbare mål :

1. CCTU og CLC har forøget 12000 arbejdstageres viden om arbejdstagerrettigheder samt deltaget i konfliktløsning og forhandlinger med arbejdsgivere på lokale arbejdspladser. 2. Funktionelle og bæredygtige uddannelsesstrukturer og procedurer er etableret i nationale og lokale fagforeninger. 3. CCTU og CLC har gennemført fortalervirksomhed for forbedret implementering af arbejdsmarkedsloven og herunder især retten til at etablere og organisere sig i fagforeninger, kollektive overenskomstforhandlinger og arbejdsvilkår.

Målgrupper :

Den direkte målgruppe er 12000 arbejdstagere i tekstilindustrien, 1940 valgte tillidsfolk og fagforeningsledere, 36 trænere og ressourcepersoner samt 10 uddannelseskoordinatorer og projektpersonale. Den tilsigtede målgruppe er 288.282 medlemmer af CCTU og CLC samt hele arbejdsstyrken i Cambodja. Med fokusering på forbedring af implementering af arbejdsmarkedsloven og arbejdstagerrettigheder særligt indenfor tekstilindustrien vil særligt kvinder nyde godt af projektet. Desuden vil de lokale partnere tilstræbe at mindst 30% af deltagerne i uddannelses- og træningsaktiviteter er kvinder.

Resume:

Projektet retter sig mod at fremme anerkendelse af menneskerettigheder og dermed forbedre arbejdstageres leve og arbejdsvilkår i Cambodja. Projektets formål er at forøge arbejdstageres viden om deres rettigheder, forøge fagforeningernes kapacitet til at indgå i forhandlinger med regering og arbejdsgivere samt gennemføre fortalervirksomhed for at forbedre arbejdsmarkedsloven samt implementeringen af denne. De lokale partnere er Cambodian Labour Confederation (CLC) og the Cambodian Confederation of Trade Unions (CCTU), som er faglige organisationer, der tilsammen repræsenterer ca. 288.282 arbejdstagere primært i tekstilindustrien. Hovedaktiviteterne er uddannelses- og træningsaktiviteter samt fortalervirksomhed som gennemføres for at forøge medlemmer og fagforeningsrepræsentanters viden om menneskerettigheder og arbejdsmarkedsloven samt forøge deres kapacitet til at sætte krænkelser af deres rettigheder på dagsordnen og forhandle bedre løn og arbejdsvilkår. De væsentligste risici er politisk og økonomisk ustabilitet og at regeringen gennemføre lovgivning som kan vanskeliggøre projektimplementeringen.