Tilbage

Elementær samfundsdeltagelse II. Kapacitetsopbygning af HAERDO til støtte til nomadebørns skolegang i Salahey, Somaliland

Organisation:

Somali Diaspora Organisation København

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

15.03.2011

Projekt slut:

29.02.2012

Beviliget beløb:

639.815,00 kr.

Lokale partnere:

  • Horn of Africa Education and Rural Development Organization - HAERDO

Overordnede mål :

Projektets overordnede mål er at fattigdommen er mindsket i Salahleydistriktet i Somaliland.

Umiddelbare mål :

1. Ved projektets afslutning har piger og drenge fra nomadesamfund i Salahleydistriktet adgang til undervisning af god kvalitet 2. Ved projektets afslutning har HAERDO styrket kapacitet til at administrere kostskolen, Bali-Mataan skolen og Labasagaal skolen i Salahleydistriktet. 3. Ved projektets afslutning er kapaciteten til optag af elever blevet styrket på skolerne, der tilbyder undervisnings- og opholdsfaciliteter af god standard i Salahleydistriktet 4. Ved projektets afslutning har elever i de ældste klasser fået større viden om demokratiske processer og deres rettigheder og pligter i samfundet og projektet er i dialog med såvel civilsamfund som myndigheder.

Målgrupper :

600 piger og drenge på skolen – heraf ca. 150 piger. Desuden 12 lærere og 10 lokale organisationsfolk. Sekundært børn og familier i skolens opland, hvor omkring 30.000 nomader lever i stor fattigdom.

Resume:

Projektet sigter på at opgradere samarbejdspartneren HAERDOs kapacitet til skoledrift i Salahleydistriktet i Somaliland, fundraising og fortalervirksomhed i forhold til dette. Projektet vil desuden styrke skolens læreres faglige kapacitet specielt i forhold til samfundsfag og geografi. Derudover vil projektet søge at inddrage civilsamfundet i skolens aktiviteter og styrke dialog mellem myndigheder og civilsamfund. Endelig vil projektet foretage en nødvendig renovation af skolen i Salahley samt renovere skolerne i Bali-Mataan og Labasagaal.