Tilbage

BeLikeAnts International

Organisation:

Miljøbevægelsen NOAH

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Indsats for Folkeligt Engagement (over 100.000 kr.)

Projekt start:

10.01.2021

Projekt slut:

31.12.2022

Beviliget beløb:

747.700,00 kr.

Samlet buget:

747.700,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 13: Klimaindsats
  • Mål 14: Livet i havet
  • Mål 15: Livet på land
  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Colombia
  • Denmark
  • Indonesia
  • Mozambique

Overordnede mål :

BeLikeAnts International vil knytte miljøretfærdighedskampe i Nord og Syd og udbrede, uddybe og løfte viden og engagement i udviklingssamarbejde med et bæredygtighedsfokus.

Umiddelbare mål :

BeLikeAnts International har til formål at knytte lokale danske miljø- og klimakampe med lignende kampe i Syd og derigennem skabe og højne engagement, mod og kreativitet i arbejdet for en bæredygtig verden både ude og hjemme. Målet med projektet er at: 1) Formidle viden om miljø- og klimaarbejde i Det Globale Syd til især berørte lokalsamfund og unge i Danmark. 2) Styrke de lokale kampe i både Danmark og Det Globale Syd gennem gensidig inspiration, vidensudveksling og solidaritetsarbejde. 3) Udvikle NOAHs formidling af kampe for miljøretfærdighed i Det Globale Syd og dermed unges viden om og mulige engagement i den globale arbejde for miljøretfærdighed.

Målgrupper :

Indsatsen er rettet mod to målgrupper i Danmark. Den primære målgruppe er dem, der er direkte berørte af miljøproblemer (Frontlinjen), især uden for storbyerne. Den sekundære målgruppe er klimadeprimerede unge, som måske har en global bevidsthed men som mangler en platform for handling (De allierede). Vi forventer, at kønsfordelingen er, som den er i disse grupper - altså en nogenlunde lige fordeling. Antal: Vi forventer hos den primære målgruppe at nå minimum 7 lokale miljøgrupper i DK. Hos den sekundære målgruppe forventer vi at nå minimum 15 grupper af unge på skoler mv. og minimum 3 grupper af aktive unge hos organisatoner ud over NOAH.

Resume:

BeLikeAnts International vil knytte miljøretfærdighedskampe i Nord og Syd og udbrede, uddybe og løfte viden og engagement i udviklingssamarbejde med et bæredygtighedsfokus. Indsatsen tager udgangspunkt i BeLikeAnts, en online platform for lokale miljøkampe i Danmark, som vi vil bruge til at koble danske lokale grupper og borgere med miljøretfærdighedsgrupper i Det Globale Syd. Alle brugere af platformen får mulighed for at udvikle deres viden om forhold og kampe i Syd og ikke mindst engagere sig konkret i de andres arbejde, vidensdele, skabe solidaritetsaktioner mv. Den primære målgruppe er lokale danske miljøgrupper. Vores aktiviteter omfatter en udbygning af den online platform med 30+ historier om miljøretfærdighedskampe I Syd, tre dybdegående casestories og tre Speakers Tours med gæster fra Colombia, Indonesien og Mozambique i kombination med møder med lokale miljøgrupper, uddannelsesinstitutioner og miljø- og klimaorganisationer I Danmark og København.